Písek

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.305417, 14.144910
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 1,7 km severozápadně od velkého náměstí, v polích za Pražským předměstím, v pokračování Dukelské ulice, založen byl roku 1876. V letech 1968 - 1969 byla zbořena obřadní síň s hrobnickým domkem, roku 1981 byla část náhrobků odvezena. Po roce 1991 byl hřbitov zmenšen asi na dvě třetiny původní plochy a rekonstruován. Na ploše 4.461 metrů čtverečních, která je ohrazena zdí, je dochováno asi 50 náhrobků a řada podstavců a obrubníků.

Na počátku 90. let byl stav hřbitova kritický – plocha byla zarostlá, většina náhrobků odvezená či rozkradená. V té době bylo rozhodnuto, že plocha hřbitova bude ohrazena novou zdí (přičemž plocha hřbitova byla zmenšena) a současně byla zhotovena nová vstupní kovaná brána. Roku 2002 byly opraveny omítky ohradní zdi, její koruna a byly postaveny všechny povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech.

 

Více informací

V roce 1935 zde byla pohřbena Kamila Stösslová, která je po právu považována za největší "múzu" skladatele Leoše Janáčka. Seznámili se v létě 1917 v Luhačovicích. Byla o celých 38 let mladší než Janáček, šťastně vdaná a měla dva syny. K jeho hudbě však bohužel neměla žádný vztah. Leoš Janáček si však Kamilu zamiloval a zahrnoval jí neustálou pozorností. A jelikož již v té době byl Janáček uznávaným skladatelem, Kamila se ničemu nebránila. Janáček musel cítit, že jeho hluboký vztah je ryze platonický, ke komponování mu však stačila fantazie a Kamila se tak promítla do jeho největších hudebních děl.

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.430,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.868,- Kč

Rok 1997 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 37.766,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 41.107,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 38.252,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.394,- Kč

Rok 2002 – oprava ohradní zdi, vztyčení všech povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 292.490,- Kč

Oprava ohradní zdi a vztyčení všech povalených náhrobků: 273.537,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.953,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 191.000,- Kč

Město Písek: 54.708,- Kč

Židovská obec v Praze: 46.782,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.917,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.403,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.031,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.361,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.215,- Kč

Rok 2008 – vztyčování a restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 132.994,- Kč

Vztyčování a restaurování náhrobků: 123.200,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 9.794,- Kč

Město Písek: 24.640,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 86.240,- Kč

Židovská obec v Praze: 22.114,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.152,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.635,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 7.635,- Kč

Rok 2012 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 13.847,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70252.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.