Písečné (u Slavonic)

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
48.960522, 15.451808
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov je volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 400 metrů jihozápadně nad obcí na okraji lesa. Založen byl počátkem 18. století a dochovalo se na něm kolem 450 náhrobků barokního a klasicistního typu, nejstarší z roku 1730 (kantor Bernard Insel). Při vstupu stojí opravená průchozí márnice z počátku 20. století.

Na počátku 90. let 20. století byl hřbitov zarostlý hustou zelení a většina náhrobků byla pokrytá břečťanem, který rozrušoval jejich epitafy. Ve druhé polovině 90. let 20. století a v prvních letech 21. století byla plocha hřbitova vyčištěna od nežádoucí vegetace, byly postaveny některé povalené náhrobky, byla opravena ohradní zeď i márnice. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i nadále. V blízkých letech je třeba počítat se vztyčením povalených náhrobků a s restaurováním historických náhrobků z 18. století.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.620,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.568,- Kč

Rok 1998 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.826,- Kč

Rok 1999 – oprava márnice, ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 117.438,- Kč

Oprava márnice a ohradní zdi: 105.693,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 11.745,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 20.000,- Kč

Okresní úřad v Jindřichově Hradci: 47.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 50.438,- Kč

Rok 2000 – zhotovení vstupní branky na hřbitov a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.986,- Kč

Zhotovení branky: 9.536,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 9.450,- Kč

Rok 2001 – zhotovení dvojích vstupních vrat obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 52.087,- Kč

Zhotovení vrat: 45.607,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.480,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.242,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.505,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.480,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.180,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.878,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.480,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.480,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.180,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.540,- Kč

Rok 2011 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 19.005,- Kč

Unie židovské mládeže: 2.500,- Kč

Židovská obec v Praze: 16.505,- Kč

Rok 2012 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.000,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70346.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.