Petrovice (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
49.5531272, 14.3368756
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o památce budou doplněny později...

https://synagogy.euweb.cz/Ceska_Republika/pribram/petrovice.html

https://web.archive.org/web/20160826204219/http://www.goasedlcany.cz/stranky/studentske_stranky/studenti/2006/g4/jrejpalova/petrovice.html

SMOLOVÁ, Věra; DIVOKÝ, Jiří; KDOLSKÝ, Pavel; KORENÝ, Rastislav; KŘÍŽ, Vladimír et al. Petrovice: 800 let : 1219-2019. Petrovice: obec Petrovice, 2019. ISBN 978-80-270-6387-1.

Předchozí
Další
Wikimedia
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 111111.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.