Pardubice

Typ objektu

hřbitovpomník

GPS
50.020577, 15.780835
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 2 km jižně od centra, v ulici U Židovského hřbitova. Založen byl roku 1883 jako samostatná součást městských hřbitovů. Moderní náhrobní kameny jsou dochovány od doby založení do současnosti v počtu asi 500 kusů. Nedaleko vchodu je památník se jmény 546 osob z Pardubic a okolí umučených nacisty, hrob sedmi neznámých vězňů z vlakového transportu smrti v lednu 1945, dále hrob rabína Adolfa Nenadla, esperantského básníka MUDr. Stanislava Schulhofa (1864 - 1919), pěvce a režiséra opery Národního divadla v Praze Hanuše Theina (1904 - 1974) či českožidovského národního buditele MUDr. Viktora Vohryzka (1864 - 1918). Pod mohylou z roku 1939 jsou uloženy exhumované pozůstatky mrtvých ze starého hřbitova.

V jednoduché obřadní síni je expozice dějin židovské populace místního regionu, na její vnější zdi je umístěna pamětní deska umučených příslušníků židovských obcí v Chotěboři, Heřmanově Městci, Litomyšli, Luži a Poličce.

V průběhu 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn od náletové vegetace, byla opravena ohradní zeď a obřadní síň a byly postaveny některé povalené náhrobky, roku 2002 byl opraven interiér obřadní síně a byly postaveny další povalené náhrobky, v letech 2003 – 2005 byl rekonstruován památník obětem holocaustu, v letech 2006 – 2007 byly vztyčeny všechny povalené náhrobky a restaurovány všechny historické náhrobky přenesené ze zrušeného starého hřbitova. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava obřadní síně, ohradní zdi hřbitova, vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 217.366,- Kč

Oprava obřadní síně, ohradní zdi a vztyčování náhrobků: 157.723,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 59.643,- Kč

Dotace státních úřadů: 43.000,- Kč

Dary fyzických osob: 24.254,- Kč

Židovská obec v Praze: 150.112,- Kč

Rok 1996 – oprava náhrobků, zhotovení vitrín do stálé expozice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 121.158,- Kč

Oprava náhrobků a zhotovení vitrín: 46.004,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 75.154,- Kč

Dotace státních úřadů: 30.700,- Kč

Židovská obec v Praze: 90.458,- Kč

Rok 1997 – tisk brožury a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 31.823,- Kč

Tisk brožury: 9.640,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 22.183,- Kč

Dotace státních úřadů: 19.200,- Kč

Židovská obec v Praze: 12.623,- Kč

Rok 1998 – výroba vitrín do expozice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 65.070,- Kč

Výroba vitrín: 18.687,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 46.383,- Kč

Město Pardubice: 5.000,- Kč

Dary fyzických osob: 27.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 33.070,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 59.743,- Kč

Dary fyzických osob: 17.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 42.743,- Kč

Rok 2000 – oprava vstupní branky, koupení televize a videa do obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 58.957,- Kč

Oprava vstupní branky: 2.147,- Kč

Nákup televize a videa: 16.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 40.810,- Kč

Nadace Židovské obce v Praze: 16.000,- Kč

Dary fyzických osob: 16.200,- Kč

Židovská obec v Praze: 26.757,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 33.177,- Kč

Dary fyzických osob: 26.950,- Kč

Židovská obec v Praze: 6.227,- Kč

Rok 2002 – vztyčování povalených náhrobků, odvoz odpadu, oprava interiéru obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 173.613,- Kč

Vztyčování náhrobků a oprava obřadní síně: 116.562,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 57.051,- Kč

Město Pardubice: 5.000,- Kč

Dary fyzických osob: 16.250,- Kč

Židovská obec v Praze: 152.363,- Kč

Rok 2003 – demontáž památníku obětem holocaustu na židovském hřbitově, nové ukotvení jednotlivých nápisových desek a odvodnění základů památníku, prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 150.296,- Kč

Oprava památníku: 132.500,- Kč

Prořez stromů a celoroční údržba hřbitova: 17.796,- Kč

Pardubický kraj: 50.000,- Kč

Dary fyzických osob: 12.269,- Kč

Židovská obec v Praze: 88.027,- Kč

Rok 2004 – nátěr střechy obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 35.371,- Kč

Nátěr střechy obřadní síně: 3.200,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 32.171,- Kč

Dary fyzických osob: 15.500,- Kč

Židovská obec v Praze: 19.871,- Kč

Rok 2005 – obnovení písma památníku obětem holocaustu (zvýraznění jmen vyvražděných Židů) a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady:119.669,- Kč

Oprava památníku: 106.400,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.269,- Kč

Pardubický kraj: 54.000,- Kč

Dary fyzických osob: 9.156,- Kč

Židovská obec v Praze: 56.513,- Kč

Rok 2006 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady:113.927,- Kč

Vztyčování náhrobků: 92.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 21.927,- Kč

Pardubický kraj: 50.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 58.927,- Kč

Rok 2007 – restaurování historických náhrobků a památníku připomínajícího starý hřbitov a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 181.931,- Kč

Restaurování náhrobků a památníku: 139.900,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 42.031,- Kč

Pardubický kraj: 70.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 9.485,- Kč

Židovská obec v Praze: 102.446,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 32.307,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 25.338,- Kč

Dar fyzické osoby: 1.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 24.338,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 25.568,- Kč

Poplatek za uložení urny: 4.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 21.568,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 55.063,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 23.695,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70250.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.