Pacov

Typ objektu

expozicehřbitov

GPS
49.475063, 15.009930
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází v Myslíkově ulici, na severovýchodním okraji města při silnici vedoucí do Hořepníka. Založen byl roku 1680, později byl rozšířen, např. v 19. století, naposledy v letech 1920 – 1925, kdy dosáhl dnešní rozlohy 1.592 metrů čtverečních. Užíván byl do počátku druhé světové války, sporadicky ještě v 60. letech 20. století. Náhrobní kameny jsou dochovány od první poloviny 18. století do druhé světové války v počtu asi 300 kusů. Na volné ploše stojí památník se jmény osob vyvražděných nacisty. V severovýchodní části je hřbitov uměle nasypán (hroby ve vrstvách) a do opěrné zdi jsou vsazeny staré náhrobky. Pohřben zde mj. stoupenec česko – židovského hnutí, divadelník, překladatel, spisovatel, člen Spolku českých akademiků židů, Čtenářské besedy a Spolku divadelních ochotníků v Pacově Vilém Zirkl (1857 – 1897). V rekonstruované obřadní síni s hebrejskými nápisy v interiéru je malá expozice o dějinách Židů v Pacově i okolí.

Na počátku 90. let 20. století byl hřbitov zarostlý náletovou vegetací, ohradní zeď z lomového kamene byla poškozena, část hřbitova byla podmáčena vodou, chyběla vstupní vrata, obřadní síň byla v havarijním stavu, většina náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století byla povalena. Ještě před rokem 2000 byl hřbitov zbaven náletové vegetace. V letech 1999 – 2000 bylo provedeno odvodnění hřbitova a drobná oprava ohradní zdi. Obřadní síň s hebrejskými nápisy v interiéru byla kompletně rekonstruována v letech 2001 – 2002. V roce 2002 byl zúžen vstup na hřbitov a osazen novými vraty. V roce 2004 bylo provedeno vztyčení 70 novodobých náhrobků. Roku 2005 bylo v obřadní síni zpřístupněno malé muzeum s expozicí o dějinách Židů v Pacově a okolí. V současné době probíhá průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno zajistit i v dalších letech. Do budoucna je možno počítat s restaurováním poškozených historických náhrobků.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.215,- Kč

Rok 1996 – vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 54.307,- Kč

Vztyčování náhrobků: 10.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 44.307,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.717,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.605,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.926,- Kč

Rok 2000 – odvodnění hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 80.039,- Kč

Odvodnění hřbitova: 64.818,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 15.221,- Kč

Město Pacov: 32.414,- Kč

Židovská obec v Praze: 47.625,- Kč

Rok 2001 – oprava obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové nálady: 607.290,- Kč

Oprava obřadní síně: 600.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.290,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 420.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 67.290,- Kč

Město Pacov: 120.000,- Kč

Rok 2002 – oprava ohradní zdi, zhotovení vstupních vrat, restaurátorské práce v obřadní síni a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 106.290,- Kč

Oprava zdi, zhotovení vrat a restaurátorské práce: 92.453,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.837,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 74.000,- Kč

Město Pacov: 22.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 10.290,- Kč

Rok 2003 – odstranění havarijního stromu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.306,- Kč

Odstranění stromu: 1.529,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.777,- Kč

 

Rok 2004 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 295.726,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 285.600,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 10.126,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 285.000,- Kč

Židovská obec: 10.726,- Kč

Rok 2005 – zhotovení stálé expozice, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 82.299,- Kč

Zhotovení stálé expozice: 58.076,- Kč

Kácení stromů: 5.121,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.102,- Kč

Nadace Židovského muzea v Praze: 36.000,- Kč

Židovská obec: 46.299,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.900,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.260,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.502,- Kč

Rok 2009 - vztyčování a restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady 128.922,- Kč

Vztyčování a restaurování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 28.922,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 76.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 52.922,- Kč

Rok 2010 – oprava ohradní zdi tarasu, restaurování náhrobků z tarasu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 446.100,- Kč

Oprava ohradní zdi: 330.068,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 16.032,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 240.000,- Kč

Kraj Vysočina: 30.000,- Kč

Město Pacov: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 156.100,- Kč

Rok 2011 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 30.295,- Kč

Rok 2012 - vztyčování povalených náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 40.753,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70344.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.