Osek u Strakonic

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.317942, 13.963600
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 800 metrů jihozápadně od obce, v lese. Na hřbitově ohrazeném kamennou zdí je dochováno 50 náhrobků od první poloviny 19. století do počátku 20. století, mezi nimi též náhrobky prarodičů Franze Kafky Jakuba Kafky a jeho ženy Františky.

Ve druhé polovině 90. let 20. století byl hřbitov opraven zásluhou místních dobrovolníků. Plocha hřbitova byla vyčištěna od nežádoucí vegetace, byla zhotovena nová kovaná vrátka a náhrobky byly postaveny. Tito dobrovolníci se i v současné době starají o průběžnou údržbu hřbitova bez nároku na finanční odměnu, takže hřbitov je v dobrém stavu.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Jedinými náklady, které byly zčásti hrazeny z prostředků Židovské obce v Praze, byla oprava ohradní zdi hřbitova a zhotovení vstupní branky v roce 1995, která stála 72.474,- Kč a na níž přispělo Ministerstvo kultury ČR částkou 50.000,- Kč.

Rok 2009 - kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.700,- Kč

Rok 2010 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 429.521,- Kč

Oprava ohradní zdi: 428.771,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 750,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 167.000,- Kč

Lesy ČR: 200.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 62.521,- Kč

Rok 2011 - oprava náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 50.713,- Kč

Rok 2012 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 3.045,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70249.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.