Opava

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.9272147, 17.8847131
Vlastnictví
ŽO Ostrava
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Nachází se v Otické ulici, 2 km od Horního náměstí. Založen byl v letech 1890-1892 a je na něm dochováno okolo 600 náhrobků. Židovský hřbitov je součástí katolického a evangelického hřbitova. Část náležející židovskému hřbitovu se nacházela po pravé straně před hlavní branou. V areálu hřbitova se taktéž nachází obřadní síň s novoempírovými prvky z roku 1893. Původně měla být využívána jen k židovským pohřebním rituálům, ale až do roku 2007, kdy byla vybudována nová obřadní síň, byla využívána všemi konfesemi.
Na židovském hřbitově se nachází mnoho pomníků, například pomník židovských vojáků padlých v první světové válce. Po druhé světové válce, v jejímž průběhu byl hřbitov nacisty uzavřen a nejhodnotnější náhrobky byly odvezeny či zničeny, zde byl umístěn památník dvaceti pěti obětí pochodu smrti. Tito lidé zahynuli na cestě u Hněvošic a dvora Arnoštova v lednu 1945. Jsou zde instalovány také nápisy k uctění památky Židů, kteří zahynuli v koncentračních a vyhlazovacích táborech.

https://www.beitsilesia.cz/hrbitov.html

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.