Odolená Voda (Postřižín)

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.2300492, 14.3963008
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 1 km jihovýchodně od Postřižína, mezi Postřižínem a Odolena Vodou na okraji zalesněného vršku, na katastru Odolena Vody, u přemostění silnice E 55, přístupová cesta vede ze silnice mezi továrnou AERO a Postřižínem. Založen byl nejpozději na počátku 19. století (údajně roku 1812), roku 1896 byl rozšířen. Na hřbitově o rozloze 3.701 metrů čtverečních je dochováno 200 náhrobků nebo jejich torz, nejstarší z roku 1831, nejmladší z roku 1935. Nejstarší náhrobek z roku 1831 patří Rivce, dceři Josefa Frieda, náhrobek Samuela Russa pochází z roku 1833 a další z roku 1836 patří Gnendl, manželce Michala Fischera z Milevska. Roku 1878 byl na postřižínském hřbitově pohřben S. Weisbach, lékař v Nelahozevsi, který se narodil roku 1820. Na jeho náhrobku je lékařské znamení: na holi obtočený hádek, jehož hlava je nachýlena k misce s mlékem. V letech 1915 – 1916 tu byli pohřbeni dva haličtí uprchlíci. Z vozovny či márnice zůstal jen malý zbytek obvodového zdiva. Většina náhrobních kamenů je povalena, mnoho novodobých náhrobků je odcizeno.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v dalších letech. Do budoucna je třeba počítat se znovuvztyčením a restaurováním mnoha povalených náhrobků a s opravou ohradní zdi.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava ohradní zdi hřbitova

Celkové náklady: 110.995,- Kč

Okresní úřad Praha východ: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 10.995,- Kč

Rok 1996 – oprava ohradní zdi hřbitova

Celkové náklady: 140.169,- Kč

Okresní úřad Praha východ: 61.192,- Kč

Židovská obec v Praze: 78.977,- Kč

Rok 1997 celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.174,- Kč

Rok 1998 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1999 celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.000,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.092,- Kč

Roky 2001 a 2002 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2003 celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.982,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.811,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.664,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.915,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.240,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.600,- Kč

Dar fyzické osoby: 5.555,- Kč, do roku 2009 převedeno 1.955,- Kč

Židovská obec v Praze: 0,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbtova

Celkové náklady: 187.802,- Kč

Vztyčování nnáhrobků. 184.010,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.792,- Kč

Dar fyzické osoby. 1.955,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

židovská obec v Praze: 135.847,- Kč

Rok 2010 – restaurování a vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 202.312,- Kč

Vztyčování náhrobků: 198.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.512,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 152.312,- Kč

Rok 2011 - vztyčování a restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 108.773,- Kč

Ministerstvo kultury: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 28.773,- Kč

Rok 2012 – zpracování polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 14.617,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70342.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.