Nýrsko

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.295128, 13.143768
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení v Nýrsku údajně existovalo od 15. století, ale je doloženo až od počátku 17. století. Do konce 17. století populace rostla. Místní náboženská obec, založená nejpozději na začátku 18. století, byla zrušena nacisty roku 1938. Židovská čtvrť se nacházela v západní části města v Rybářské ulici, mezi náměstím a řekou. Ghetto bylo zřízeno na počátku 18. století (doloženo k roku 1713) přidělením domů kolem náměstí, v 18. století bylo doloženo 17 až 19 domů, k roku 1837 se jednalo o 14 domů. Ghetto bylo postiženo požáry a většina domů byla zbořena za druhé světové války či těsně po ní. Šest budov bylo sceleno do tří, mezi nimi škola s rabinátem (čp. 136, které stojí dodnes). První synagoga existovala od počátku 18. století do roku 1797, kdy po požáru vyhořela. Druhá synagoga byla zřízená přestavbou obytného domu na západní straně ghetta. Byla znovu obnovena a po dalším požáru v roce 1861 byla přestavěna v klasicistním slohu. Bohoslužby probíhaly do roku 1938 a synagoga byla zbořena kolem roku 1958.

Hřbitov se nalézá na návrší, přibližně 1 km jihovýchodně od města, 200m východně od silnice spojující Dešenice a Nýrsko, na návrší nad silnicí do Milenců. Byl údajně založen v 15. století (někdy bývá uváděn rok 1430). Je ale doložen až od první poloviny 18. století (nejstarší náhrobek uvádí rok 1715). Je zde dochováno zhruba 350 náhrobků. Nejstarší náhrobky se často vyskytují jako krytina obvodní zdi. Byl dvakrát rozšířen, v letech 1750 a 1924, do současné velikosti více než 1300 metrů čtverečních.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 2.468,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 4.272,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 11.041,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10246.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.