Praha 3 Žižkov (nový)

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.0805186, 14.4773794
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Otevřeno:

duben–říjen; (listopad–březen)

neděle–čtvrtek: 9–17 (16) hod.

pátek (celoročně): 9–14 hod.

sobota, židovské svátky: zavřeno

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Nový hřbitov na nároží ulic Izraelské a Jana Želivského byl založen roku 1890 a od té doby až dodnes je používán jako hlavní pražský židovský hřbitov. Dominantou hřbitova je obřadní síň postavená v novorenesančním slohu architektem Bedřichem MÜnzbergerem. Ve 20. letech 20. století byl zvětšen, roku 1933 bylo v jeho jihovýchodní části zřízeno urnové oddělení s funkcionalistickou obřadní síní postavenou podle plánů architekta L. Ehrmanna. Na ploše větší než  100.000 metrů čtverečních je dochováno kolem 25.000 tisíc náhrobních kamenů, mezi nimi řada hodnotných uměleckých děl a řada památníků. Pohřbeni jsou zde mj. rabíni Saul Isaak Kaempf (1818 – 1892), Nathan Ehrenfeld (1843 – 1912) či Gustav Sicher (1880 – 1960), kantor Staronové synagogy Viktor Feuerlicht (1918 – 2003), zakladatel pražského židovského hřbitova Hugo Salomon Lieben (1881 – 1942), hebraista Otto Muneles (1894 – 1967), režisér Zeno Dostál (1934 – 1996), členové podnikatelské a bankéřské rodiny Petschků, členové podnikatelské rodiny Waldesů, spisovatelé Franz Kafka (1883 – 1924), Oskar Baum (1883 – 1941), Josef Bor (1906 – 1979), Ota Pavel (1930 – 1973) nebo malíři Max Horb (1882 – 1907) a Jiří Kars (1880 – 1945). Při vstupu stojí dominantní obřadní síň postavená v novorenesančním slohu v letech 1891 – 1893 podle plánů Bedřicha Münzbergera a Alfonse Wertmilera. Údržbu hřbitova zajišťuje Židovská obec v Praze.

Předchozí
Další
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Náklady budou doplněny později.

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 713.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.