Nový židovský hřbitov Praha–Olšany

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.0805186, 14.4773794
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Otevřeno:

duben–říjen; (listopad–březen)

neděle–čtvrtek: 9–17 (16) hod.

pátek (celoročně): 9–14 hod.

sobota, židovské svátky: zavřeno

Přílohy v PDF
Příspěvek

Pozemek, na němž se dnes nachází nový židovský hřbitov získalo pohřební bratrstvo roku 1886 od města Žižkova. Roku 1888 bylo schváleno jeho užívání jako hřbitova. Na jaře 1890 byla postavena obvodová zeď a vstupní brána na hřbitov, také domek hlídače. Byla provedena povrchová úprava terénu a zřízena příjezdová cesta od silnice. Do užívání měl být uveden 1. července 1890, v den, kdy končila lhůta pro pohřbívání na starém žižkovském židovském hřbitově, ul. Fibichova. První pohřeb se na hřbitově uskutečnil hned 4. července 1890.

Od počátku byla plocha hřbitova rozdělena přibližně na 22 čtvercových polí. Ve 20. letech 20. století byl hřbitov rozšířen o nový pozemek směrem k východu (tedy pole 23–34).  V každém z hřbitovních polí jsou pohřby kladeny ve 14–16 řadách. V každé řadě je uloženo 25–60 hrobů. V roce 1933 byl ke hřbitovu připojen na jihovýchodě nový urnový hřbitov s funkcionalistickou obřadní síní. Nový židovský hřbitov má po svém rozšíření 101 430 m2.  Přesto byl již za první půlstoletí svého užívání skoro zaplněn.

Brzy na to byl postaven bejt ohel v klasicistním slohu, který byl poté obnoven v roce 1994. Novorenesanční obřadní síň postavena podle projektu Bedřicha Münzbergera a Alfonse Wertmilera, byla dokončena v roce 1894 a toho samého roku byla předána do užívání. Ve vestibulu obřadní síně jsou osazeny dvě pamětní desky, vztahující se ke stavbě hřbitova a obřadní síně. Prosklenými dveřmi vede z vestibulu vstup do ústředního prostoru obřadní síně s katafalkem a vyvýšením řečništěm. Rekonstrukce zanedbané budovy obřadní síně započala v roce 1988, nicméně dokončena byla až roku 1995.

Aktualizace: březen 2024

Předchozí
Další
Praha 3 Žižkov, nový židovský hřbitov, 2024
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Významné osobnosti a pomníky

Na novém židovském hřbitově se nachází řada pomníků a čestných hrobů, a to zejména v místě vstupní části hřbitova, před obřadní síní. Při jižní zdi hřbitova se pak nacházejí pamětní desky, jako uctění památky těm, kteří žádný hrob nemají, protože zahynuli v nacistických koncentračních táborech nebo na pochodech smrti. Na hřbitově se také nacházejí hroby významných židovských osobností, ať už rabínů, mecenášů nebo spisovatelů. Své rodinné hroby zde má například rodina Bondy, Waldesů, Petschků či Brandeisů. Pohřbeni jsou zde mj. rabíni Saul Isaak Kaempf (1818–1892), Nathan Ehrenfeld (1843–1912) či Gustav Sicher (1880–1960), kantor Staronové synagogy Viktor Feuerlicht (1918–2003), zakladatel pražského židovského hřbitova Hugo Salomon Lieben (1881–1942), hebraista Otto Muneles (1894–1967). Avšak nejnavštěvovanějším hrobem, je hrob spisovatele Franze Kafky (1883–1924). Nachází se zde také hroby spisovatelů Oty Pavla (1930–1973), Arnošta Lustiga (1926–2011), básníka Jiřího Ortena (1919–1941), režiséra Jiřího Weisse (1913–2004) či nedávno zesnulé zpěvačky Yvonne Přenosilové (1947–2023). 

Zdroje:
PAŘÍK, Arno. Pražské židovské hřbitovy: Prague jewish cemeteries = Prager jüdische friedhöfe. Praha: Židovské muzeum, 2003.
KAFKA, František. Nový židovský hřbitov. Praha: Marsyas, 1991.

Aktualizace: březen 2024

Zpracovala: Eliška Přeborovská

Náklady

Náklady budou doplněny později.

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 713.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.