Nový Bydžov (starý)

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
50.2380439, 15.4880214
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Hřbitov uzamčen.

Klíč k zapůjčení v Městském muzeu

tel.:  Pan Kohout +420 495 703 900

út - so 9:00 -17:00

nebo na Městském úřadě

Přílohy v PDF
Příspěvek

Starý hřbitov se nachází v ulici Komenského, 400 metrů jižně od náměstí T. G. Masaryka. Založen byl roku 1520, rozšířen roku 1735. Na hřbitově je dochováno 1485 náhrobních kamenů, mj. řada velmi cenných náhrobků barokního a klasicistního typu s bohatou symbolikou, včetně několika tumb. Výjimečný je náhrobek ze 17. století s ratolestí a lidskou tváří v ozdobné kartuši. Tento židovský hřbitov patří k nejcennějším hřbitovům v Čechách.

Rekonstrukce celého areálu byla zahájena roku 1996 - tehdy byla plocha hřbitova vyčištěna od nežádoucí vegetace. Do té doby většina ohradní zdi byla zřícena nebo zcela chyběla. Problémem bylo, že v 60. letech 20. století byly z části plochy hřbitova odstraněny náhrobky a tato část byla vyasfaltována a využívána jako parkoviště. Jednak díky tomu, ale také s ohledem na velkou délku zdi, trvala obnova původní ohradní zdi včetně odstranění asfaltu od roku 1997 do roku 2003. V rámci těchto prací také byly restaurovány vstupní portály, byly zhotoveny nové vstupní dřevěné dveře a dřevěná vrata do hřbitova. Nejpoškozenější historické náhrobky byly restaurovány roku 2001. V roce 2004 byly restaurovány poškozené náhrobky, které byly v 60. letech 20. století při asfaltování části hřbitova z této plochy odstraněny a naházeny na několik hromad. Od roku 2005 bylo restaurováno několik dalších desítek poškozených náhrobků včetně tumb a postupně byly zrestaurovány všechny náhrobky. 

V roce 2022 bylo dokončeno dokumentování náhrobků, které zachytilo jejich podobu pro budoucnost, pro případ další eroze materiálu a rozpadu kamene. 

Průběžnou údržbu hřbitova v současné době zajišťuje na své náklady Město Nový Bydžov.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy starého hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 – oprava ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 335.708,- Kč

Oprava ohradní zdi: 322.708,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 220.000,- Kč

Město Nový Bydžov: 63.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 52.708,- Kč

Rok 1997 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 613.320,- Kč

Oprava ohradní zdi: 575.302,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 38.018,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 370.000,- Kč

Město Nový Bydžov: 106.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 137.320,- Kč

Rok 1998 – oprava ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 310.888,- Kč

Oprava ohradní zdi: 296.025,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 14.863,- Kč

Okresní úřad v Hradci Králové: 40.000,- Kč

Město Nový Bydžov: 140.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 130.888,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.342,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.448,- Kč

Rok 2001 – restaurování historických náhrobků a oprava ohradní zdi hřbitova

Celkové náklady: 146.446,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Město Nový Bydžov: 15.000,- Kč

Okresní úřad v Hradci Králové: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 41.446,- Kč

Rok 2002 – restaurování vybraných historických náhrobků, zhotovení vstupních vrat na hřbitov a obnova ohradní zdi

Celkové náklady: 185.973,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 129.000,- Kč

Město Nový Bydžov: 38.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 18.973,- Kč

Rok 2003 – dokončení obnovy ohradní zdi starého hřbitova

Celkové náklady: 527.356,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 353.000,- Kč

Město Nový Bydžov: 101.500,- Kč

Židovská obec v Praze:72.856,- Kč

Rok 2004 – restaurování vybraných historických náhrobků

Celkové náklady: 180.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 125.000,- Kč

Město Nový Bydžov: 36.500,- Kč

Židovská obec v Praze: 18.500,- Kč

Rok 2005 – restaurování vybraných historických náhrobků a prořez stromů

Celkové náklady: 119.040,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.000,- Kč

Prořez stromů: 19.040,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Město Nový Bydžov: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 29.040,- Kč

Rok 2006 – restaurování vybraných historických náhrobků

Celkové náklady: 100.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Město Nový Bydžov: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 10.000,- Kč

Rok 2007 – restaurování vybraných historických náhrobků

Celkové náklady: 100.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Město Nový Bydžov: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 10.000,- Kč

Rok 2008 – restaurování vybraných historických náhrobků

Celkové náklady: 100.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Město Nový Bydžov: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 10.000,- Kč

Rok 2009 – restaurování vybraných historických náhrobků

Celkové náklady: 100.000,- Kč

Královehradecký kraj: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 50.000,- Kč

Rok 2010 – restaurování vybraných historických náhrobků a celoroční údržba hřbitova

Celkové náklady: 105.608,- Kč,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.100,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.508,- Kč

Královéhradecký kraj: 69.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 36.608,- Kč

Rok 2011 - restaurování náhrobků, oprava hřbitovní zdi, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 165.647,- Kč

Královehradecký kraj: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 115.647,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 46.569,- Kč

 

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70248.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.