Nový Bydžov (nový)

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
50.238431, 15.489348
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Nový hřbitov se nachází v ulici V Aleji, na západním okraji města, vedle městského hřbitova, při silnici do Městce Králové. Založen byl roku 1885 jako samostatná součást městského hřbitova. Na hřbitově je dochováno 400 náhrobků od doby založení do 50. let 20. století. Část náhrobků je povalena a bude nutné je znovu vztyčit, hrobka rodiny Bergmannovy byla částečně zrekonstruována. Část hřbitova bez náhrobků byla v 80. letech prodána a využívá ji zahradnictví. V té době byla zbořena i obřadní síň.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. V blízké době bude nutno dokončit rekonstrukci Bergmannovy hrobky. V roce 2009 bude dokončeno vztyčování mnoha desítek povalených náhrobků z konce 19. století a první poloviny 20. století.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy nového hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.585,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.585,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.863,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.448,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.812,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.297,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.725,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.544,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.886,- Kč

Rok 2006 – oprava Bergmannovy hrobky (krov, střecha a vstupní mříže) a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 269.545,- Kč

Oprava hrobky: 244.286,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 25.259,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 169.545,- Kč

Rok 2007 – oprava Bergmannovy hrobky (fasáda) a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 150.019,- Kč

Oprava hrobky: 148.660,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 1.359,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 100.019,- Kč

Rok 2008 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 100.391,- Kč

Vztyčování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 391,- Kč

Královéhradecký kraj: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 50.391,- Kč

Rok 2009 – vztyčování povalených náhrobků, oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 121.851,- Kč

Vztyčování náhrobků: 100.000,- Kč

Oprava ohradní zdi: 21.671,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 180,- Kč

Město Nový Bydžov: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 21.851,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.508,- Kč

Rok 2011 - oprava Bergmannovy hrobky, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 31.481,- Kč

Rok 2012 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 161.857,- Kč

SZIF: 112.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 49.857,- Kč

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70247.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.