Strakonice

Typ objektu

hřbitovpomník

GPS
49.2529961, 13.8808508
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 1,5 km jihozápadně od hradu ve Strakonicích, jižně od silnice do Drahkova. Založen byl roku 1696, je na něm dochováno 480 náhrobků od roku 1736 do 30. let 20. století, mj. řada náhrobků barokního a klasicistního typu, včetně náhrobků členů rodiny Fürthů. Celý hřbitov včetně márnice byl rekonstruován v polovině 90. let 20. století. V současnosti je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. Do budoucna je nutné počítat s restaurováním cenných historických náhrobků a vztyčováním povalených náhrobků – tyto práce byly zahájeny roku 2009.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava márnice a ohradní zdi hřbitova

Celkové náklady: 273.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 35.000,- Kč

Okresní úřad Strakonice: 75.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 163.000,- Kč

Rok 1996 – opravy náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 35.820,- Kč

Opravy náhrobků: 31.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.320,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.666,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.843,- Kč

Rok 1999 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 37.037,- Kč

Kácení stromů: 23.814,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.223,- Kč

Rok 2000 – odvoz odpadu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.712,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 15.410,- Kč

Odvoz odpadu: 3.302,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 12.737,- Kč

Dar fyzické osoby: 1.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 11.737,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.424,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.293,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.292,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.443,- Kč

Rok 2006 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.416,- Kč

Kácení stromů: 7.459,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 15.957,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.968,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.388,- Kč

Rok 2009 - vztyčování povalených náhrobků, restaurování historických náhrobků, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 1.678.742,- Kč

Vztyčování a restaurování náhrobků: 1.560.000,- Kč

Kácení stromů: 85.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 33.742,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 1.400.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 278.742,- Kč

Rok 2010 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.920,- Kč

Kácení stromů: 8.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.920,- Kč

Rok 2011 - zhotovení plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 15.920,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 4.038,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70246.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.