Nová Včelnice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.2397764, 15.0835819
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov uzamčen

Přílohy v PDF
Příspěvek

V první čtvrtině 18. století pohřbívali včelničtí Židé v Černovicích a Nové Cerekvi. Se záměrem zřízení hřbitova uzavřela 18. března 1799 židovská obec s vrchností, kterou byl Josef rytíř z Lilienbornu, kupní smlouvu na pozemek na Šibenném vrchu. Za židovskou obec smlouvu dojednali za účasti krajského rabína Avrahama Liftschitze představený Zalkind (Salamon Eichberg) a jeho dva pobočníci Moše Stein a Meir.

Na hřbitově se dnes nachází 122 náhrobků a jedna hrobka. V druhé polovině 19. století došlo k rozšíření plochy hřbitova a byla vystavěna hřbitovní budova, již před rokem 1948 zničená, a hřbitov byl obehnán vysokou cihlovou zdí. Pohřbívání započalo v severním rohu dnešního hřbitova. Nejstarší dochovaný náhrobek náleží Cvimu Hiršovi Abelesovi (1804, č. 2), známému pod občanským jménem Isak Abeles.

Kolem poloviny začal stoupat počet pohřbů a z třetí čtvrtiny 19. století pocházejí přibližně čtyři desítky náhrobků. Při severozápadní ohradní zdi hřbitova je umístěna novoklasicistní hrobka rodiny Spitzerových. Pohřbenými byla manželská dvojice Leopolda a Johanny Spitzerových (1879/1895, č. 90), působící v Žirovnici a pocházející z horních Uher (Čadca v Trenčínském kraji). Náhrobky z 20. století se na hřbitově nacházejí v počtu přibližně dvou desítek. Nejvýraznější rodinou druhé poloviny 19. a první půle 20. století byli Hellerovi. 

Aktualizace: červen 2024

Předchozí
Další
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011

Více informací

Počátky židovského osídlení

Počátky židovské historie Nového Etynku-Včelnice sahají k roku 1690. Osudy Včelnice jsou úzce spojeny s Kamenicí nad Lipou, mezi lety 1717–1742 byly oba statky personálně spojené a v roce 1823 byly zahrnuty pod panství Kamenice, kde žila jedna židovská rodina již v polovině 17. století a další rodina v čele s vinopalníkem Markesem Pacharachem se zde usadila po vyhnání z Vídně roku 1670. 

Významné osobnosti a rodiny

Výraznou včelnickou rodinou byli Steinovi. Z jejích řad pocházeli mohelové, prvním doloženým je Moše, syn Becalela Steina, jeden ze zakladatelů židovského hřbitova (1821, náhrobek č. 6). Dalším mohelem byl Samuel Hesky (1855, náhrobek č. 54), původní profesí ranhojič (Wundartz). 

Zdroj:

Daniel Polakovič, Iva Steinová, Petra Vladařová: Na jihu Čech. České Budějovice: NPU, 2021. 978-80-85033-97-7.

Aktualiace: červen 2024

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Roky 1995 - 2000 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.825,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.203,- Kč

Rok 2003 – oprava ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.388,- Kč

Roky 2004 a 2005 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 486,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 270,- Kč

Rok 2008 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2009 - vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 97.580,- Kč

Vztyčování a restaurování náhrobků: 97.400,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 180,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Město Nová Včelnice: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 17.580,- Kč

Rok 2010 – restaurování a vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 99.950,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 99.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 150,-,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Město Nová Včelnice: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 9.950,- Kč

Rok 2011 - vztyčování a restaurování náhrobků, zhotovení polohopisného plánu.

Celkové náklady: 99.000,- Kč

Město Nová Včelnice: 10.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- kč

Židovská obec v Praze: 19.000,-

Rok 2012 - na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70341.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.