Nová Včelnice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.240363, 15.082424
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 500 metrů jihovýchodně od městečka při silnici vedoucí do Štítného. Založen byl zřejmě roku 1800, dnes je na ploše hřbitova o rozloze 865 metrů čtverečních dochováno maximálně 100 náhrobních kamenů od první poloviny 19. století (údajně od roku 1830) do počátku druhé světové války. Márnice byla zbořena roku 1946.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Bude nutné postavit náhrobky ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století v novější části hřbitova.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Roky 1995 - 2000 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.825,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.203,- Kč

Rok 2003 – oprava ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.388,- Kč

Roky 2004 a 2005 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 486,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 270,- Kč

Rok 2008 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2009 - vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 97.580,- Kč

Vztyčování a restaurování náhrobků: 97.400,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 180,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Město Nová Včelnice: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 17.580,- Kč

Rok 2010 – restaurování a vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 99.950,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 99.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 150,-,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Město Nová Včelnice: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 9.950,- Kč

Rok 2011 - vztyčování a restaurování náhrobků, zhotovení polohopisného plánu.

Celkové náklady: 99.000,- Kč

Město Nová Včelnice: 10.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- kč

Židovská obec v Praze: 19.000,-

Rok 2012 - na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70341.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.