Nová Cerekev (synagoga)

Typ objektu

expozicesídelní okrseksynagoga

GPS
49.418304, 15.119031
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

červen–září
út–ne: 9.00–12.00, 13.00–17.00

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Synagoga v Rubešově ulici v severní části městečka byla postavena před rokem 1855 na místě starší synagogy z 18. století podle projektu čížkovského stavitele Štěpána Walsera v novorománském slohu s orientálními prvky na půdorysu obdélníka s pětibokou východní apsidou. Ženám byly ze tří stran modlitebního sálu vyčleněny dvě patra galerií, na které je přístup po točitých schodech v jádru pravé věže, schodiště dále pokračuje až na půdu. Na východní straně je dochováno torzo svatostánku na svitky Tóry, za ním je půlkruhový, zvnějšku polygonální výklenek s malým kruhovým oknem. Nad svatostánkem je zachované desatero. Bohoslužby se v ní konaly do 30. let 20. století, poté až do 90. let 20. století byla využita jako skladiště. Roku 1998 byla prodána zpět Židovské obci v Praze, od té doby je postupně opravována a bude sloužit kulturním účelům. Mohutná jednolodní stavba se stupňovitým štítem a širokými rizalitovými věžicemi je výraznou dominantou obce.

Během let 2010–2014 bylo opraveno celkové statické zajištění synagogy (oprava krovu, přeložení střešní krytiny, stažení kleneb), byly opraveny nadstřešní části atik a opraveno schodiště, provedena izolace zdiva a základů, opravena podlaha a část vnitřních omítek. Dále byly provedeny interiérové úpravy, restaurování interiérové výzdoby, doplněny okna, dveří a zhotoveny venkovní i vnitřní fasády. Celková obnova synagogy byla provedena v rámci projektu Revitalizace židovských památek.

Dnes je v interiéru synagogy instalována stálá expozice, věnovaná vzniku a vývoji synagogální architektury a dokumentaci nejvýznamnějších synagog v českých zemích od středověku po 20. století.

https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-13771051
https://www.10hvezd.cz/cs/objekt/nova-cerekev/

Aktualizace: červen 2024

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1998 – projekt na rekonstrukci synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 73.534,- Kč

Rok 1999 – statické zajištění synagogy

Celkové náklady: 603.705,- Kč

Okresní úřad v Pelhřimově: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 523.705,- Kč

Rok 2000 – oprava krovu synagogy

Celkové náklady: 411.406,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 45.000,- Kč

Okresní úřad v Pelhřimově: 75.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 291.406,- Kč

Rok 2001 – statické zajištění synagogy

Celkové náklady: 560.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 40.000,- Kč

Okresní úřad v Pelhřimově: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 490.000,- Kč

Rok 2002 – opravy střechy a schodů v synagoze

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 84.967,- Kč

Roky 2003 a 2004 – na údržbu synagogy nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2005 – projektová dokumentace na druhou etapu opravy synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 51.170,- Kč

Rok 2006 – pokračování celkové stavební obnovy – projektová dokumentace, odvlhčení základů, opravy, výměny a zasklení oken, restaurátorský průzkum maleb

Celkové náklady: 1.758.164,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 1.617.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 141.164,- Kč

Rok 2007 – projektová dokumentace, odvlhčení zdiva a základů, odvlhčení a oprava podlahy, demontáž a odvoz aronu ha – kodeš k restaurování, restaurování kamenné dlažby

Celkové náklady: 894.098,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 324.560,- Kč

Česko – německý fond budoucnosti: 150.000,- Kč

Kraj Vysočina: 30.000,- Kč

Městys Nová Cerekev: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 369.538,- Kč

Rok 2008 – projekt celkové obnovy, sanace vnitřních omítek, opravy omítek v interiéru, oprava a položení dlažby

Celkové náklady: 1.061.243,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 658.000,- Kč

Česko – německý fond budoucnosti: 150.000,- Kč

Kraj Vysočina: 30.000,- Kč

Městys Nová Cerekev: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 203.243,- Kč

Rok 2009 - oprava ženské galerie, nadsvětlíků a dalších truhlářských prvků

Celkové náklady: 356.004,- Kč

Ministerstvo kultury: 305.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 51.004,- Kč

Rok 2010 – na údržbu domu nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze

Rok 2011 - celoroční běžná údržba a energie.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 1.509,- Kč

Rok 2011 - celoroční spotřeba elektrické energie při obnově synagogy v rámci projektu revitalizace židovských památek.

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.701,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10504.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.