Nová Cerekev

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.421668, 15.108978
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází na severovýchodním okraji městečka, po pravé straně silnice do Stanovic, 100 metrů severovýchodně od synagogy. Stará část, založená před rokem 1676, s obnovenou vstupní bránou, obsahuje asi 60 náhrobních kamenů od roku 1692. Nová část byla připojena roku 1866 a byla užívaná do začátku druhé světové války (pouze jeden poválečný hrob z roku 1976). V nové části hřbitova je dochováno je asi 300 náhrobků. Je zde pohřben mj. modernistický malíř Alfred Justitz, který zemřel 9. 2. 1934 na tuberkulózu v bratislavské nemocnici, v době svého léčení na Slovensku. Zemřelý byl zpopelněn a jeho urna je uložena na novocerekevském hřbitově pod náhrobkem věnovaném pražskou zednářskou loží, jejímž byl členem. Na antikizujícím náhrobku, zhotoveném podle návrhu architekta L. Machoně, je zednářská symbolika. Opodál je náhrobek Alfrédova bratra, architekta Arnošta Justitze (1875 – 1938), který vedl v Nové Cerekvi hospodářství. Dále tu jsou hroby rabínů Isaka Pollatschka (zemřel 1881), Karla Freunda (zemřel 1936) či Bohumila Arona, dále továrníka Jakuba Duba (zemřel 1933), statkářů v Nových Dvorech Julia (zemřel 1936) a Jindřicha (zemřel 1927) Glaserů nebo ruského zajatce z Oděsy Izraela Zurilnikova (zemřel 1918). Cenná pseudogotická obřadní síň se rekonstruuje od roku 1999 do původní podoby.

Před zahájením obnovy celého areálu byl hřbitov hustě zarostlý náletovými dřevinami a křovím, které byly vyklučeny v 90. letech 20. století. Ohradní zeď byla na mnoha místech rozvalena, obřadní síň byla ve velmi havarijním stavu – staticky poškozena, byl poškozen krov a krytina, problémem byla také vzlínající vlhkost. V současné době je ohradní zeď opravena, náhrobky jsou většinou postaveny, obřadní síň je v zásadě opravena a zbývá dokončit opravu interiérů obřadní síně. Samozřejmě je také třeba zajišťovat průběžnou údržbu hřbitova spočívající zejména v likvidaci nežádoucí zeleně, kosení trávy a odstraňování listí. Do budoucna je třeba počítat s restaurováním historických náhrobků.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.280,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 34.695,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.458,- Kč

Rok 1998 – zhotovení vstupních vrat a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.950,- Kč

Zhotovení vstupních vrat: 15.600,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 1.350,- Kč

Rok 1999 – statické zajištění obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 97.465,- Kč

Statické zajištění obřadní síně: 80.310,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.155,- Kč

Rok 2000 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 47.486,- Kč

Kácení stromů: 30.483,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.003,- Kč

Rok 2001 – statické zajištění obřadní síně, oprava části ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 545.107,- Kč

Statické zajištění obřadní síně a oprava zdi: 510.787,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 34.320,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 20.000,- Kč

Okresní úřad v Pelhřimově: 40.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 475.107,- Kč

Rok 2002 – pokračování opravy obřadní síně, rekonstrukce ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 665.103,- Kč

Oprava obřadní síně a ohradní zdi: 657.828,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.275,- Kč

Okresní úřad v Pelhřimově: 50.000,- Kč

Kraj Vysočina: 220.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 395.103,- Kč

Rok 2003 – zdravotní prořez stromů, odkopávka základů obřadní síně, oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 115.767,- Kč

Prořez stromů a odkopávka základů obřadní síně: 34.565,- Kč

Oprava ohradní zdi a celoroční údržba hřbitova: 81.202,- Kč

Rok 2004 – oprava ohradní zdi a obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 204.057,- Kč

Oprava zdi a obřadní síně: 160.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 44.057,- Kč

Kraj Vysočina: 80.000,- Kč

Obec Nová Cerekev: 32.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 92.057,- Kč

Rok 2005 – pokračování opravy obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 142.731,- Kč

Pokračování opravy obřadní síně: 136.049,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.682,- Kč

Rok 2006 – oprava zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.371,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 36.172,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.161,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.505,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.713,- Kč

Rok 2011 - dokumentace, opravy náhrobků a obřadní síně, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny židovskou obcí v Praze: 57.299,- Kč

Rok 2012 – celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 15.984,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70446.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.