Neveklov (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
49.751711, 14.534031
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Synagoga v Táborské ulici, 100 metrů jihovýchodně od náměstí, byla postavena v letech 1670 - 1680 na místě starší údajně dřevěné synagogy. Roku 1730 vyhořela, následně byla obnovena v barokním slohu, další přestavba proběhla v 19. století, poslední rekonstrukce kolem roku 1910. Není známo, dokdy sloužila bohoslužebným účelům. Roku 1957 byla prodána MNV Neveklov a následně využita jako skladiště. Roku 1999 byla vrácena Židovské obci v Praze, roku 2001 byla zahájena příprava na její celkovou rekonstrukci. Oprava krovu a krytiny byla zahájena roku 2008.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 2000 – na údržbu synagogy nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2001 – průzkum krovu synagogy, vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci synagogy a zaměření synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 92.454,- Kč

Rok 2002 – stavebně historický průzkum

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 31.500,- Kč

Roky 2003, 2004, 2005 a 2006 – na údržbu synagogy nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2007 – restaurátorský průzkum a celoroční údržba synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 56.536,- Kč

Restaurátorský průzkum: 14.578,- Kč

Údržba synagogy: 41.958,- Kč

Rok 2008 – první etapa opravy střechy synagogy a stavební dozor

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 478.427,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 378.427,- Kč

Rok 2008 – druhá etapa opravy střechy synagogy a stavební dozor

Celkové náklady: 332.164,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 223.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 109.164,- Kč

Rok 2009 – druhá etapa opravy střechy synagogy a stavební dozor

Celkové náklady: 332.164,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 223.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 109.164,- Kč

Rok 2010 – odkrytí maleb i interiéru synagogy a celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady: 148.067,- Kč

Odkrytí maleb: 120.000,- Kč

Celoroční údržba budovy: 28.067,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 84.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 64.067,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba budovy.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 12.523,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba budovy.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 37.660,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70445.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.