Neustupov

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.6209586, 14.6856106
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 1 km severozápadně od městečka mezi poli. Založen byl ve druhé polovině 17. století. Nejstarší dochované stély pocházejí z konce 17. století, pohřby ustaly před druhou světovou válkou. Na hřbitově je dochováno kolem 200 náhrobních kamenů a rekonstruovaná márnice.

Do roku 2000 na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky, hřbitov byl zarostlý velmi hustou, těžko prostupnou náletovou vegetací. Roku 2001 byla tato vegetace odstraněna a byly pokáceny suché stromy. V roce 2002 byla kompletně rekonstruována márnice, z níž do té doby zůstalo stát jen obvodové zdivo; v době průběhu rekonstrukce bylo zdivo doplněno a byl vztyčen krov, který byl pokryt pálenou krytinou. V letech 2007 – 2008 byly vztyčeny všechny povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, ve které je nutno pokračovat i v následujících letech. Do budoucna je třeba počítat s opravou poškozených či zřícených částí ohradní zdi z lomového kamene, případně s restaurováním historických náhrobků.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 2000 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.700,- Kč

Rok 2002 – oprava márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 290.087,- Kč

Oprava márnice: 268.487,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 21.600,- Kč

Středočeský kraj: 50.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 57.400,- Kč

Židovská obec v Praze: 182.687,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.800,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.400,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.400,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.400,- Kč

Rok 2007 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 177.700,- Kč

Vztyčování náhrobků: 169.600,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.100,- Kč

Středočeský kraj: 60.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 117.700,- Kč

Rok 2008 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 49.700,- Kč

Vztyčování náhrobků: 38.900,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 10.800,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 11.040,- Kč

Městys Neústupov: 3.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 8.040,- Kč

Rok 2010 - restaurování a vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 102.050,- Kč

Restaurování náhrobků: 93.950,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.100,- Kč

Městys Neústupov: 3.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 31.050,- Kč

Ministerstvo kultury: 68.000,- Kč

Rok 2011 - vztyčování a restaurování náhrobků, zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 60.200,- Kč

Městys Neustupov: 3.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 57.200,- Kč

Rok 2012 - vztyčování a restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 112.600,- Kč

Městys Neustupov: 3.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 59.600,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70338.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.