Náchod (starý)

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
50.419582, 16.158591
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Starý hřbitov byl založen v jižní části města 500 metrů jižně od náměstí zřejmě ve druhé polovině 16. století (uvádí se rok 1550, ale i 90. léta téhož století). Rozšiřován byl roku 1630 a 1661, kdy bylo postaveno obydlí hrobníka a špitál, užíván byl do roku 1925. Plocha hřbitova, tvořená dnes parkem na rohu ulic Vítězslava Hálka a Českých Bratří, byla roku 1943 zdevastována a chátrala i po druhé světové válce. Některé stély byly později přeneseny na nový hřbitov a dnes zde nalezneme pouze oprýskaný upomínkový kámen a na pozemku za dochovanou obřadní síní s přízemním hrobnickým domkem z roku 1661 jenom několik neidentifikovatelných úlomků náhrobků.

Do budoucna je nutno počítat s celkovou rekonstrukcí obřadní síně s hrobnickým domem a s pietní úpravou plochy hřbitova.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.965,- Kč

Roky 1996, 1997, 1998, 1999 a 2000 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2001 – montáž zábradlí

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.805,- Kč

Roky 2002 a 2003 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2004 – havarijní zajištění stromu, odvoz odpadu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.931,- Kč

Rok 2005 – zaměření obřadní síně, projekt na její statické zajištění a její oprava

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 84.528,- Kč

Zaměření obřadní síně: 25.300,- Kč

Projekt na statické zajištění obřadní síně: 57.541,- Kč

Oprava obřadní síně: 1.687,- Kč

Rok 2006 – zajištění oken v hrobnickém domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.873

Zajištění oken: 10.486,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.387,- Kč

Rok 2007 – dodávka a osazení výstražných tabulí a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.975,- Kč

Rok 2008 – projektová dokumentace a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 40.000,- Kč

Česko – německý fond budoucnosti: 700.000,- Kč – převedeno do roku 2009

Židovská obec v Praze: 40.000,- Kč

Rok 2009 - oprava ohradní zdi, oprava krovu a střechy hrobnického domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady. 378.489,- Kč

Česko-německý fond budoucnosti: 400.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 0,- Kč

Rok 2010 – pokračování opravy hrobnického domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 524.981,- Kč

Oprava hrobnického domku: 517.981,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.000,- Kč

Česko – německý fond budoucnosti: 250.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 274.981,- Kč

Rok 2011 - havarijní zajištění hrobnického domku, stavební úpravy, oprava okapu a svodu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 40.760,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 7.000,- Kč

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70444.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.