Náchod (nový)

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
50.415521, 16.151456
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Nový hřbitov se nachází v těsné blízkosti městského hřbitova a železniční stanice Náchod-zastávka, při ulici U Stříbrného potoka. Založen byl roku 1925. Všechny předválečné náhrobní kameny byly zničeny, dochovány jsou pouze poválečné plechové nebo dřevěné tabulky se jmény několika pohřbených osob. Proti vstupu je pietně upravený prostor s památníkem se jmény umučených z Náchoda, Červeného Kostelce, České Skalice, Hronova, Úpice a Police nad Metují z roku 1949. Bylo sem přeneseno několik historických stél ze starého hřbitova a torza novodobých náhrobních kamenů. Funkcionalistická obřadní síň, postavená roku 1926 podle plánů brněnského architekta A. Kurze, je upravena k obytným účelům, dochována je také vozovna a hrobnický dům.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Dále je třeba dokončit opravu havarijní části ohradní zdi.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy nového hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.965,- Kč

Roky 1996 a 1997 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 1998 – oprava vstupní brány

Celkové náklady: 18.657,- Kč

Dar fyzické osoby: 3.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 15.657,- Kč

Roky 1999, 2000, 2001 a 2002 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2003 – zakoupení stavebního materiálu na opravu poškozené ohradní zdi a ošetření šesti topolů

Celkové náklady: 65.633,- Kč

Město Náchod: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 25.633,- Kč

Rok 2004 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 151.529,- Kč

Dar fyzické osoby: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 141.529,- Kč

Rok 2005 – dokončení opravy ohradní zdi

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 45.220,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.388,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.940,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.547,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 315,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 165,- Kč

Rok 2011 - nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky.

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70443.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.