Načeradec

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.6061519, 14.9018558
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov leží na jihozápadním okraji městečka, 500 metrů jihozápadně od náměstí. Byl založen ve druhé polovině 17. století a z této doby se dochovaly i nejstarší stély. Byl užíván do počátku druhé světové války, nyní je postupně rekonstruován. Na hřbitově je dochováno více než sto náhrobních kamenů od roku 1687 do druhé světové války. Pohřben je zde mj. obvodní lékař Emanuel Fischer. Márnice je zcela zbořena. Ve staré části hřbitova zřejmě docházelo k pohřbívání ve vrstvách, několik náhrobků je zazděno v ohradní zdi z lomového kamene.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v dalších letech. Do budoucna je třeba znovu vztyčit mnoho povalených náhrobků.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 34.182,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 39.611,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 26.595,- Kč

Dar fyzické osoby: 2.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 24.595,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.575,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.602,- Kč

Rok 2002 – výroba vrat, vyčištění vstupní části hřbitova od odpadků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 31.320,- Kč

Rok 2003 – vztyčení historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.242,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.645,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.285,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.924,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.146,- Kč

Rok 2008 – vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 118.685,- Kč

Vztyčování náhrobků: 98.700,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.985,- Kč

Rok 2009 - vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 114.226,- Kč

Vztyčování náhrobků: 89.200,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 25.026,- Kč

Ministerstvo kultury: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 44.226,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.533,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 16.776,- Kč

Rok 2012 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 27.599,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70337.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.