Mutěnín

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.543034, 12.743454
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení zde existovalo od počátku 17. století. První doložené zmínky o něm pochází ze zprávy domažlického faráře Tobiase Hankelia z 3. října 1669, určené pražskému církevnímu úřadu. Ve zprávě se uvádělo, že v Mutěníně žil již roku 1635 v domě čp. 85 jeden Źid Abraham Ditl se svou rodinou. Roku 1669 zde žilo šest rodin o celkovém počtu čtyřiceti lidí. Roku 1662 židé požádali o možnost zřízení menší dřevěné synagogy. Z roku 1743 pochází zmínka o židovské škole v pozdějším domě čp. 67. Roku 1747 zde bylo 8 židovských domů, v nichž žilo čtrnáct rodin o 49 obyvatelích. 1837 žilo v Mutěníně už 110 židů, postupně ale došlo k poklesu až jen na 90. Roku 1920 žilo v Mutěníně už jen 6 rodin o 23 obyvatelích. Celkově jsou zachovány židovské matriky od roku 1793. Židovská obec zanikla roku 1938.

V městečku se nachází židovský okrsek (židovské domy jsou především v ulici vedoucí jižně od náměstí do příčné ulice rovnoběžné s náměstím). Původní synagoga z 1663 byla zbořena v roce 1860. Na ní navázala nová synagoga, postavená v klasicistním slohu na místě tří domů (čp. 67), roku 1923 byla za velké náklady přestavěna. Ta byla ale během období nacismu také zbořena.

Hřbitov o rozloze 1151 metrů čtverečních se nachází cca 800 metrů jihovýchodně od vesnice na návrší Ovčí kopec. Pochází z roku 1642, zničen během vlády nacismu. Do současnosti bylo zachováno cca 100 náhrobků, které byly naskládány v severní části hřbitova. Nejstarší dochované náhrobky pochází z první poloviny 19. století.

 

Předchozí
Další
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011

Více informací

Text na informační tabuli u hřbitova

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 1.820,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 3.412,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 9.000,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10243.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.