Mutěnín

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.543034, 12.743454
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení zde existovalo od počátku 17. století. První doložené zmínky o něm pochází ze zprávy domažlického faráře Tobiase Hankelia z 3. října 1669, určené pražskému církevnímu úřadu. Ve zprávě se uvádělo, že v Mutěníně žil již roku 1635 v domě čp. 85 jeden Źid Abraham Ditl se svou rodinou. Roku 1669 zde žilo šest rodin o celkovém počtu čtyřiceti lidí. Roku 1662 židé požádali o možnost zřízení menší dřevěné synagogy. Z roku 1743 pochází zmínka o židovské škole v pozdějším domě čp. 67. Roku 1747 zde bylo 8 židovských domů, v nichž žilo čtrnáct rodin o 49 obyvatelích. 1837 žilo v Mutěníně už 110 židů, postupně ale došlo k poklesu až jen na 90. Roku 1920 žilo v Mutěníně už jen 6 rodin o 23 obyvatelích. Celkově jsou zachovány židovské matriky od roku 1793. Židovská obec zanikla roku 1938.

V městečku se nachází židovský okrsek (židovské domy jsou především v ulici vedoucí jižně od náměstí do příčné ulice rovnoběžné s náměstím). Původní synagoga z 1663 byla zbořena v roce 1860. Na ní navázala nová synagoga, postavená v klasicistním slohu na místě tří domů (čp. 67), roku 1923 byla za velké náklady přestavěna. Ta byla ale během období nacismu také zbořena.

Hřbitov o rozloze 1151 metrů čtverečních se nachází cca 800 metrů jihovýchodně od vesnice na návrší Ovčí kopec. Pochází z roku 1642, zničen během vlády nacismu. Do současnosti bylo zachováno cca 100 náhrobků, které byly naskládány v severní části hřbitova. Nejstarší dochované náhrobky pochází z první poloviny 19. století.

 

Předchozí
Další

Více informací

Text na informační tabuli u hřbitova

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 1.820,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 3.412,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 9.000,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10243.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.