Mořina

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.9561253, 14.2049003
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Příspěvek

Hřbitov se nachází 1 km severozápadně od návsi, na svahu v lukách. Založen byl v letech 1735–1736. Na opravené budově bejt ohel je latinsko–hebrejská pamětní deska pocházející z doby založení hřbitova. Na hřbitově je dochováno 312 náhrobků od roku 1740 do druhé poloviny 30. let 20. století.
Ve druhé polovině 90. let 20. století byla plocha hřbitova vyčištěna od náletové zeleně, byl rekonstruován bejt ohel a byla zahájena oprava ohradní zdi z lomového kamene. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech.
Dokumentace náhrobních kamenů proběhla také díky podpoře ČNFB v roce 2015. Nejstarší náhrobek č. 62 patří Lejbovi, synu Jaakova.
Nacházejí se zde dva náhrobky se symbolem mohela. Náhrobky č. 87 (Šimon Fischl, 1834) a č. 194 (Šimoson Fischl, 1880) dokládají, že se tato činnost v rodině dědila.
Na hřbitově nalezneme také dva náhrobky haličských uprchlíků, z nich náhrobek č. 302 je výborně zachovaný. Dokládá tradiční způsob zápisu náhrobního textu v hebrejštině, který se na haličských náhrobcích vyskytuje běžně a na náhrobcích židovské populace v českých zemích se vytrácí. Nápis obsahuje pouze osobní jméno zemřelé Cipry a osobní jméno jejího otce Moše Jony. Naproti tomu stručný nápis latinkou uvádí jen příjmení zemřelé a místo původu.
Další zajímavostí jsou dva náhrobky č. 150 a 170 pro stejnou osobu, které se vyskytují na židovských hřbitovech jen zcela ojediněle. (Další příklady v Dubu u Prachatic a v Moravském Krumlově).

Aktualizace: duben 2024

 

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.280,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.670,- Kč

Rok 1997 – oprava márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 163.253,- Kč

Oprava márnice: 146.729,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 16.524,- Kč

Okresní úřad v Berouně: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 63.253,- Kč

Rok 1998 – oprava márnice, vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 168.461,- Kč

Oprava márnice a vztyčování náhrobků: 162.791,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.670,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 25.000,- Kč

Okresní úřad v Berouně: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 43.461,- Kč

Rok 1999 – oprava ohradní zdi, vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 146.366,- Kč

Oprava zdi a vztyčování náhrobků: 136.687,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 9.679,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 30.000,- Kč

Okresní úřad v Berouně: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 16.366,- Kč

Rok 2000 – vztyčování náhrobků, oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 128.488,- Kč

Vztyčování náhrobků a oprava zdi: 124.236,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.252,- Kč

Okresní úřad v Berouně: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 28.488,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.983,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 627,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.294,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.088,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.240,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.220,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.910,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.264,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.264,- Kč

Rok 2011 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 11.764,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 6.264,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70244.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.