Mnichovo Hradiště

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
50.5223094, 14.9633675
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází v Lesní ulici, 700 metrů západně od náměstí, skrytý za domovní zástavbou na vysokém skalním ostrohu nad Jizerou, nad ústím potoka Nedbalky. Založen byl na konci 17. století, používán do roku 1941. V polovině 80. let 20. století byl postupně rušen, tehdy byl také zbořen domek hrobníka. Z původní rozlohy jsou dnes dochovány asi dvě třetiny s původním stromovím, památníkem a několika úlomky náhrobků z 19. a 20. století. Mnoho náhrobních kamenů je zahrnuto silnou vrstvou zeminy ve spodní části areálu, včetně náhrobků předků významného spisovatele Leopolda Komperta.

V roce 2022 přistoupilo město Mnichovo Hradiště k obnově hřbitova. Hlavní část peněz poskytne Nadace Škoda Auto, dalšími přispěvateli bude město a Židovská obec v Praze.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2007 – prořez stromů

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.860,- Kč

Rok 2008 – kácení a prořez stromů

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 35.800,- Kč

Rok 2012 - kácení stromů.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 17.700,- Kč

 

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70243.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.