Mirotice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.429931, 14.037082
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 400 metrů severně od náměstí, na návrší nad Neradovskou ulicí. Založen byl nejpozději v první polovině 17. století, roku 1740 a 1805 byl rozšířen. Je na něm dochováno kolem 200 náhrobků z let 1647 - 1946, při ohradní zdi stojí márnice z počátku 20. století, v níž jsou dochovány rakev a máry.

Do počátku 90. let 20 století byl hřbitov zarostlý nežádoucí zelení, která byla vyklučena. Další etapou záchranných prací byla rekonstrukce rozvalené ohradní zdi kolem větší části hřbitova, aby byl hřbitov chráněn před vniknutím nežádoucích osob ze sousední louky, ve druhé polovině 90. let byla také provedena rekonstrukce márnice. V roce 2004 bylo na místě posledního úseku zřícené ohradní zdi postaveno dřevěné oplocení. V současné době je hřbitov vyčištěn, náhrobky jsou postaveny a je nutno zajistit jen pokračování průběžné údržby hřbitova. 

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.037,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.860,- Kč

Rok 1997 – oprava ohradní zdi hřbitova, střechy márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 166.500,- Kč

Oprava zdi a márnice: 160.830,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.670,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 96.500,- Kč

Rok 1998 – oprava fasády márnice, oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 126.993,- Kč

Oprava márnice a zdi: 120.594,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.399,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 65.000,- Kč

Okresní úřad v Písku: 33.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 28.993,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.399,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.399,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.399,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.654,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.389,- Kč

Rok 2004 – výstavba ohrazení kolem části židovského hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 118.866,- Kč

Výstavba ohrazení: 100.682,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.184,- Kč

Jihočeský kraj: 60.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 58.866,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.407,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.308,- Kč

Rok 2007 – ošetření památného stromu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.599,- Kč

Ošetření stromu: 4.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 22.599,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.399,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.250,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: .6399,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.399,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 11.716,- Kč

Rok 2012 - zhotovení polohopisného plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 27.281,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70240.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.