Milevsko (synagoga – nová)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
49.4523700, 14.3623342
Vlastnictví
Náboženská obec Církve československé husitské v Milevsku
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Po - Pá od 13 do 16 hod.
V době bohoslužby nebo dle domluvy.
Tel.: +420 777 111 005
E-mail: [email protected].

Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o památce budou doplněny později...

https://sbormilevsko.cz/synagoga-milevsko-historie.html

https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-18764574

 

Předchozí
Další
Wikimedia
Wikimedia
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 111111.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.