Mikulov (synagoga–stará)

Typ objektu

expozicesídelní okrsekpomníksynagoga

GPS
48.8076878, 16.6361017
Vlastnictví
ŽO Brno
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

duben, říjen, listopad
pá–ne: 9.00–12.00 13.00–16.00
květen, červen, září
út–ne: 9.00–12.00 13.00–17.00
červenec a srpen
po–ne: 9.00–12.00 13.00–18.00

Přílohy v PDF
Příspěvek

Židovské osídlení je doložené nejstarší písemnou zmínkou z roku 1369. Postupem času se v Mikulově utvořila nejpočetnější židovská komunita na Moravě. V polovině 19. století ve městě žilo 3 700 Židů, kteří tvořili 39 % obyvatel Mikulova.

Židovská čtvrť se rozprostírala na západní straně Zámeckého vrchu o rozloze 13,5 hektaru, např. v dnešní ulici Husova nebo Zámecká. Dochovalo se 90 domů včetně židovské školy, starobince nebo cisterny pro rituální lázně v suterénu domu.

V Mikulově se nácházelo několik synagog. Jednou z nich je Stará (Horní) synagoga, která byla postavena v roce 1550. Stavba prošla několika přestavbami. V letech 1719–1723 byla po požáru přestavěna v barokní templ díky polským židovským emigrantům. V interiéru byla čtveřice kupolí sklenuta do čtyřsloupového pilíře uprostřed haly a vytváří tak řečiště (almemor). Tímto architektonickým řešením je jedinou synagogou polského typu na našem území. Bohoslužebným účelům sloužila do roku 1938. Od té doby stavba chátrala. V letech 1977–1989 prošla rekonstrukcí a otevřela se pro kulturní účely. V roce 1995 byla na průčelí stavby odhalena pamětní deska obětem holokaustu. Poslední rekonstrukcí prošla synagoga v letech 2010–2014 v rámci projektu Revitalizace židovských památek. Stavba slouží kulturně-společenským účelům a je v ní otevřená muzejní expozice Rabi Löw a židovská vzdělanost na Moravě.

V Mikulově se také nachází židovský hřbitov založený v 15. století. Dochovalo se na něm okolo 4 000 náhrobků, jejichž výtvarné zpracování bylo vzorem pro ostatní jihomoravské hřbitovy.

https://www.zob.cz/pamatky/pamatky-jizni-moravy/mikulov/
https://www.10hvezd.cz/cs/objekt/mikulov/
https://www.rmm.cz/index.html
https://www.pamatkovykatalog.cz/synagoga-13676518
https://www.holocaust.cz/zdroje/zidovske-komunity-v-cechach-a-na-morave/jiri-fiedler-zidovske-pamatky-v-cechach-a-na-morave/mikulov/

Aktualizace: červen 2024

Předchozí
Další
Foto: Deset hvězd

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.