Město Touškov (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
49.7755386, 13.2513714
Vlastnictví
Soukromý vlastník
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Založená byla roku 1874, stojí na rohu ulic Čemínské a Květné, pod čp. 29, severovýchodně od Dolního náměstí. Byla zbudována v místě staré synagogy, která vyhořela, a proto musela být v roce 1702 stržena.  Na podzim 1938 nacisté zničili vnitřní zařízení synagogy a budova byla dále využívána jako skladiště. Zazděna byla mj. tři okna na východní (dvorové) straně. Po roce 1984 soukromý majitel odstranil původní architektonické prvky v uličním průčelí synagogy a stavebně průčelí sjednotil s obytným domkem. 

https://pastvu.com/p/287216

Další informace o památce budou doplněny později...

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 111111.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.