Městec Králové

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.2008089, 15.2820100
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 1 km jihozápadně od náměstí, při ulici Míru, založen byl roku 1899 jako samostatná součást městského hřbitova. Na ploše 812 metrů čtverečních je dochováno 27 novodobých náhrobních kamenů z let 1906 - 1948. Obřadní síň byla v letech 2003 – 2004 rekonstruována.

V současné době jsou náhrobky postaveny a obřadní síň prošla kompletní rekonstrukcí, takže je třeba v dalších letech jen pokračovat v průběžné údržbě hřbitova.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.037,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.238,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.343,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.670,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.670,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.252,- Kč

Rok 2001 – kácení stromů, vyklučení náletů a křoví a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 50.490,- Kč

Rok 2002 – zpracování projektové dokumentace na opravu obřadní síně židovského hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 44.939,-Kč

Zpracování projektové dokumentace: 29.867,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 15.072,- Kč

Rok 2003 – první etapa celkové rekonstrukce obřadní síně na hřbitově a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 326.025,- Kč

Rekonstrukce obřadní síně: 305.384,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 20.641,- Kč

Rok 2004 – dokončení rekonstrukce obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 455.177,- Kč

Rekonstrukce obřadní síně: 437.594,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.583,- Kč

Rok 2005 – osazení hvězdy na obřadní síň a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.314,- Kč

Osazení hvězdy na obřadní síň: 750,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.564,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.997,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.100,- Kč

Rok 2008 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční údržba hřbitova

Celkové náklady: 64.000,- Kč

Město Městec Králové: 32.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 32.000,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.166,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 27.018,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 36.277,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 37.676,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70335.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.