Mělník

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.3596669, 14.4858242
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází v městské části Podolí, 1 km severovýchodně od centra, v Dobrovského ulici. Založen byl roku 1878 a pohřbívalo se na něm do druhé světové války. Je na něm dochováno asi 130 náhrobních kamenů od doby založení do roku 1942, nevyužitý pozemek slouží jako zahrada, obřadní síň čp. 1743/30 je od roku 1956 v soukromém vlastnictví a byla přestavěna na pekárnu a byt. Pohřben je zde mj. místní školní inspektor a předseda židovské náboženské obce Emanuel Mendl, primář nemocnice MUDr. Samuel Treulich nebo rabín Adolf Polák (1854 – 1938). Na jednom z náhrobků je vytesáno jméno JUDr. Emanuela Kantora, který zemřel roku 1987 v Santiagu de Chile.

V současné době je plocha hřbitova vyčištěna, všechny náhrobky postaveny a restaurovány a je opravena ohradní zeď. O běžnou údržbu hřbitova se bezúplatně starají majitelé bývalé obřadní síně.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 2001 – prořez stromů

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.515,- Kč

Rok 2005 – oprava poškozených úseků ohradní zdi

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 83.300,- Kč

Rok 2007 – kácení a prořez stromů

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.650,- Kč

Rok 2008 – vztyčování a restaurování povalených náhrobků a kácení stromů

Celkové náklady: 229.115,- Kč

Kácení stromů: 7.180,- Kč

Vztyčování a restaurování náhrobků: 221.935,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 180.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 49.115,- Kč

Rok 2009 a 2011 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Náklady hradí majitelé někdejší obřadní síně

Rok 2012 - zhotovení polohopisného plánu placeno židovskou obcí v Praze (7000,- Kč), celoroční průběžná údržba hřbitova placena majitelem někdejší obřadní síně.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70239.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.