Meclov (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
49.5066139, 12.8798097
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Syngoga byla postavena roku 1856. Nachází se v centru obce nedaleko obecního úřadu, s čp. 51. Od počátku 20. století však přestala synagoga plnit svou funkci. V objektu se nejdříve nacházela krejčovská dílna, později v něm sídlily kanceláře Jednotného zemědělského družstva, mateřská škola, kuchyně a jídelna a také klubovna Socialistického svazu mládeže. Posléze ji dlouhá léta využívali hasiči jako svou zbrojnici. V současné době slouží tento prostor jako sklad a garáže pro techniku obce. Po sametové revoluci dostala synagogu zpátky židovská obec, která ji prodala obci Meclov.

https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/velke-plany-se-synagogou-v-meclove-v-modlitebne-vznikne-komunitni-centrum-202107.html

Další informace o památce budou doplněny později...

Předchozí
Další
Foto: Wikimedia, 2015
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.