Divišov

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.8014253, 14.8993078
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 2 km severovýchodně od městečka Divišov, na katastrálním území Měchnov, poblíž výjezdu z dálnice D1. Sloužil židovské náboženské obci v Divišově. Byl založen zřejmě roku 1776 nebo 1777, roku 1827 byl rozšířen, pohřbívalo se na něm až do druhé světové války. Na ploše hřbitova o velikosti 2.921 metrů čtverečních se nachází kolem 190 náhrobních kamenů, z nichž nejstarší pocházejí z konce 18. století. Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1795 a jedná se o náhrobek Rifky, manželky Jakoba, z roku 1807 se dochoval náhrobek Mošeho, syna Eizika z Podvek, a z roku 1814 náhrobek Serl. Za první světové války tu bylo pohřbeno pět haličských uprchlíků. Zřejmě jako poslední tu byla v říjnu 1941 pohřbena žena úředníka Růžena Blechová, která se utopila ve věku 32 let. Od 90. let 20. století je postupně celý areál včetně obřadní síně rekonstruován.

Ve druhé polovině 90. let 20. století byla provedena rekonstrukce obřadní síně. V současnosti je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Bude také třeba vztyčit některé povalené náhrobky ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.988,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.986,- Kč

Rok 1998 – oprava márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 139.604,- Kč

Oprava márnice: 133.448,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.156,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 35.000,- Kč

Okresní úřad v Benešově: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 54.604,- Kč

Rok 1999 – pokračování opravy márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 69.107,- Kč

Oprava márnice: 55.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 14.107,- Kč

Okresní úřad v Benešově: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 19.107,- Kč

Rok 2000 – pokračování opravy márnice, vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady:143.952,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 30.000,- Kč

Okresní úřad v Benešově: 50.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 1.829,- Kč

Židovská obec v Praze: 62.123,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.192,- Kč

Roky 2002 a 2003 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.121,- Kč

Rok 2005 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 25.509,- Kč

Kácení stromů: 14.851,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 10.658,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.978,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.600,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.954,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.054,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.529,- Kč

Rok 2011 - vztyčování a restaurování náhrobků, zhotovení plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 115.274,- Kč

Městys Divišov: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 105.274,- Kč

Rok 2012 - vztyčování a restaurování náhrobků, zhotovení geometrického plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 110.165,- Kč

Městys Divišov: 15.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 60.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 35.165,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70334.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.