Mašťov

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
50.2670844, 13.2734439
Vlastnictví
ŽO Teplice
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o hřbitově budou doplněny později...

Hřbitov se nachází 750 m severozápadně od města. Patrně pochází z 15. století. Během nacistiské okupace byl hřbitov poničen. V roce 1982 z něho filmaři odvezli 50 náhrobků na teplický hřbitov. Odcizené náhrobky se na hřbitov vrátily v roce 2004 a 2014. V areálu se dochovalo 170 náhrobků z 18. století.

http://zidenapodboransku.eu/mastov/
http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=17446

 

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.