Markvarec

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.086977, 15.323604
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od 2. pol. 17. století. Židovská čtvrť v jihovýchodní části obce při potoku, se sestávala asi z 11 domků, většina dosud stojí. Barokní synagoga z r. 1784 již ve 20. letech 20. stol. využita komerčně, po válce zřícenina, zbytky odstraněny r. 1992.

Hřbitov se nachází 1 km jihovýchodně za obcí v lese. Založen byl nejpozději v 18. století, na ploše 1223 m2 se nachází kolem 200 náhrobků, nejstarší dochovaný je z roku 1802 (náhrobek Mošeho). Nejmladší náhrobky pocházejí z konce 30. let 20. století (poslední pohřeb se konal roku 1939). V rohu hřbitova stojí průchozí kamenná márnice z roku 1908, jejíž oprava proběhla koncem 20. století. Hřbitov je ohrazen kamennou zdí.

Na počátku 90. let 20. století byla poškozena zejména márnice, její střecha byla propadlá, vrata vyražena; opravena byla ve druhé polovině 90. let. V téže době byla průběžně opravována ohradní zeď. Problémem bylo, že náhrobky ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století byly většinou povaleny. Část z nich byla postavena, část ještě bude nutno vztyčit. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.181,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 810,- Kč

Rok 1998 – oprava márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 93.168,- Kč

Oprava márnice: 86.688,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.480,- Kč

Okresní úřad v Jindřichově Hradci: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 53.168,- Kč

Rok 1999 – oprava márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.350,- Kč

Rok 2000 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 46.507,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.250,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.480,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.640,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.480,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.480,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.480,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.480,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.580,- Kč

Rok 2009 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 103.860,- Kč

Vztyčování náhrobků: 97.200,- Kč

Celoroční údržba hřbitova. 6.660,- Kč

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.860,- Kč

Ministerstvo kultury: 70.000,-

Rok 2010 – restaurování a vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 105.270,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 98.790,- Kč

Celoroční údržba hřbitova. 6.480,- Kč

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 35.270,- Kč

Ministerstvo kultury: 70.000,-

Rok 2011 - Vztyčování a restaurování náhrobků, zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 109.205,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 65.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 44.205,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 4.400,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70333.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.