Malešov

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.9090453, 15.2189906
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov založený snad v 18. století se nachází jihozápadně od městečka, v blízkosti silnice, vedoucí do Roztěže. Ve druhé polovině 19. století byl naposledy rozšířen. Od poloviny 19. století do druhé světové války sloužil především souvěrcům z Kutné Hory. Na ploše je dochováno asi 210 náhrobků od poloviny 18. století do roku 1956 (toho roku zde byla pohřbena Josefina Oheimová, dcera posledního starosty židovské náboženské obce v Kutné Hoře Bedřicha Kleina). Hrobnický domek čp. 126 je dnes využitý jako obytný dům. U vchodu na hřbitov je umístěno kamenné desatero, sejmuté z malínské synagogy. Jedná se o cenný hřbitov, na němž najdeme mramorové, vápencové, pískovcové a žulové náhrobky barokního a klasicistního typu.

V současné době je většina náhrobků postavena a je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Do budoucna je třeba počítat s restaurováním cenných historických náhrobků.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.640,- Kč

Rok 1996 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 78.624,- Kč

Rok 1997 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 88.391,- Kč

Rok 1998 – oprava ohradní zdi, prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 121.135,- Kč

Rok 1999 – vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století

Celkové náklady: 96.180,- Kč

Okresní úřad v Kutné Hoře: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 16.180,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.235,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 7.965,- Kč

Dar fyzické osoby: 885,- Kč

Židovská obec v Praze: 7.080,- Kč

Rok 2002 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.404,- Kč

Kácení stromů: 12.974,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.430,-Kč

Rok 2003 – kácení lip, náhradní výsadba, zhotovení vstupní branky na hřbitov a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 72.347,- Kč

Kácení stromů a zhotovení vstupní branky: 49.060,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 23.287,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.987,- Kč

Rok 2005 – náhradní výsadba a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.809,- Kč

Náhradní výsadba: 11.887,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 9.922,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.771,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.980,- Kč

Rok 2008 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 131.085,- Kč

Vztyčování náhrobků: 98.200,- Kč

Celoroční údržba hřbitova. 32.885,- Kč

Městys Malešov: 88.380,- Kč

Židovská obec v Praze: 42.705,- Kč

Rok 2009 – restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 130.627,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova. 30.627,- Kč

Městys Malešov: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 120.627,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.692,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 5.500,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 12.598,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70332.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.