Luže

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.901695, 16.030425
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 1 km severovýchodně od městečka na okraji lesa v blízkosti zemědělských budov. Byl založen ve značně členitém terénu zřejmě již v první polovině 17. století a z této doby pocházejí také nejstarší náhrobní kameny, posléze byl několikrát rozšiřován. Za druhé světové války byl zdevastován, nacisté jej používali jako střelnici. Celkem se na ploše hřbitova o velikosti 3.442 metrů čtverečních nachází kolem 600 náhrobků od 17. století do druhé světové války. Rekonstruovaný hřbitov, používaný do začátku druhé světové války, je charakteristický velkým množstvím stél s bohatou a umně provedenou symbolikou regionální kamenické dílny Salomona Grotteho, zastoupenou výhradně na židovských hřbitovech východních Čech. Z márnice zbyly jen malé zbytky obvodového zdiva.

S rekonstrukcí zdevastovaného hřbitova se započalo roku 1992. Tehdy pracovní úřad v Chrudimi poskytl na dvě letní sezóny příspěvek na mzdu skupině nezaměstnaných, kteří uvedli pod dozorem obecního úřadu ohradní zeď do původního stavu. Po nich přišli odborníci z restaurátorské školy v Litomyšli, kteří opravili a postavili téměř všechny náhrobky. Do vchodu byla osazena nová dvoukřídlá brána – práce místního kováře. Nejdůležitější záchranné práce probíhaly do roku 1995, od té doby je zajištěna pravidelná průběžná údržba, kterou je nutno provádět i v následujících letech. Do budoucna je třeba počítat s restaurováním historických náhrobků.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.867,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.500,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.569,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.208,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.262,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.095,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.857,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.140,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.768,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.633,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.856,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 817,- Kč

Rok 2007 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.500,- Kč

Rok 2008 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 100,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace.

Celkové náklady: 38.216,- Kč

Soukromý dárce: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 28.216,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, fotodokumentace, zhotovení evidenční tabulky náhrobků.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 85.121,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70441.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.