Lukavec u Pacova

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.569555, 14.991107
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Hřbitov je uzamčen.
Kontaktujte nás:
[email protected]
+420 603 305 711
+420 226 235 211

Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 250 metrů severně od náměstí, obklopen soukromými pozemky. Přístupová cesta byla vytvořena v roce 2002 odkoupením části obecního pozemku. Založen byl nejpozději před rokem 1724 (tehdy je poprvé uveden v písemných pramenech). Nachází se na něm asi 100 náhrobních kamenů, z nichž nejstarší dochovaný pochází z roku 1725 a nejmladší z 30. let 20. století. Na okraji starší části na jihovýchodní straně hřbitova stojí opravená jednoduchá kamenná márnice.

Ve druhé polovině 90. let 20. století byla plocha hřbitova vyčištěna a byla rekonstruována márnice. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech, bude také třeba vztyčit několik povalených novodobých náhrobků a zahájit restaurování cenných historických náhrobků.

Předchozí
Další
Foto: D. Polakovič, 2012
Foto: D. Polakovič, 2012
Foto: D. Polakovič, 2012
Foto: D. Polakovič, 2012
Foto: D. Polakovič, 2012
Foto: D. Polakovič, 2012
Foto: Archiv Matana
Foto: Archiv Matana
Foto: Archiv Matana
Foto: Archiv Matana
Foto: Archiv Matana
Foto: Archiv Matana
Foto: Archiv Matana
Foto: Archiv Matana

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 – oprava ohradní zdi hřbitova

Celkové náklady: 57.239,- Kč

Dotace státních úřadů: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 7.239,- Kč

Rok 1997 – oprava střechy márnice, ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 83.819,- Kč

Oprava márnice a zdi: 59.006,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 24.813,- Kč

Dotace státních úřadů: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 33.819,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.722,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.536,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.835,- Kč

Rok 2001 – oprava obřadní síně hřbitova, zhotovení omítek a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 93.803,- Kč

Oprava obřadní síně: 76.692,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.111,- Kč

Okresní úřad v Pelhřimově: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 53.803,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.415,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.691,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.022,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.298,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.537,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.351,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.790,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.263,- Kč

Rok 2010 - restaurování a vztyčování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 140.133,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 119.700,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 20.433,- Kč

Městys Lukavec: 23.940,- Kč

Kraj Vysočina: 35.910,- Kč

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 80.283,- Kč

Rok 2011 - Vztyčování a restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 79.790,- Kč

Městys Lukavec: 24.260,- Kč

Židovská obec v Praze: 55.530,- Kč

Rok 2012 - vztyčování a restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 191.050,- Kč

Městys Lukavec: 20.000,- Kč

Kraj Vysočina: 37.374,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 75.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 58.676,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70330.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.