Loučim

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.367955, 13.112698
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení je zde doloženo od první poloviny 18. století (už před rokem 1720). Hřbitov o rozloze 2733 metrů čtverečních, založený pravděpodobně okolo roku 1842, se nachází v lese při značené turistické stezce, cca 2km severovýchodně od obce. Je dochováno 90 náhrobků. Nejstarší náhrobky pocházejí z první poloviny 19. století. Židovská obec byla v obci zrušena v roce 1929, správu hřbitova i dalších záležitostí převzala židovská obec v Klatovech. V 19. století v Loučimi existovala též modlitebna, ta se ale nedochovala.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – restaurátorský průzkum a dokumentace, odstranění nevhodné vegetace,  oprava náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 157.405,- Kč

Pojišťovna: 29.387,- Kč

Rok 2012 – dokumentace, restaurování náhrobků , celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 172.667,- Kč

Dotace: 50.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 122.667,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10238.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.