Loštice (synagoga)

Typ objektu

expozicesídelní okrseksynagoga

GPS
49.7442775, 16.9251236
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Červenec–srpen: denně mimo pondělí 13–17 h
Květen, červen a září: sobota 13–16 h

Přílohy v PDF
Příspěvek

Stojící ve Ztracené ulici čp. 619, necelých 200 m jihozápadně od náměstí Míru. Byla postavena na přelomu 18. a 19. století v klasicistním stylu a dokončena roku 1805 připojením obydlí pro rabína. Klasicistní architektonické prvky jsou na stavbě dosud patrné. V jižní části budovy je situována ženská galerie s rekonstruovanými výmalbami. Bohoslužby se v synagoze konaly pouze do začátku 2. světové války, v době nacistické okupace se využívala jako skladiště.

https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-s-ohradni-zdi-534678

https://www.respectandtolerance.com/o-nas.html

Další informace o památce budou doplněny později...

Předchozí
Další
Wikimedia, 2015
Wikimedia, 2012

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.