Loštice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.7391211, 16.9391958
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od pol. 16. století. V r. 1727 zde provedeno nucené přestěhování žid. obydlí od farního kostela do nové polohy. Židovská čtvrť poté situována v ulicích Ztracené a Žadlovické západně od náměstí, většina z 36 domů dosud stojí včetně radnice čp. 629, školy čp. 615 a sladovny čp. 607.

První synagoga srubového typu byla postavena snad už ve 2. polovině 16. století jihozápadně cca 400m od kostela sv. Prokopa. Za švédského vpádu byla zničena. Druhá synagoga byla postavena roku 1651, roku 1727 po nuceném přestěhování obyvatel byla rozebrána a přenesena. Nicméně z neznámých důvodů zanikla. Třetí synagoga –se nachází v ulici Ztracená čp. 619. Byla postavena v l. 1805-6 v klasicistním slohu, doplněna přístavbou patrového obytného traktu pro rabína. Za nacismu využita jako skladiště, po válce využita jako městské muzeum, od roku 1958 jako umělecká škola, prochází postupnou opravou pro kulturně-společenské potřeby.

 

Hřbitov v ulici Vejmoly 1 km jihovýchodně od náměstí, byl založen r. 1554, pozemek má výměru 6445 m2. Obsahuje 638 náhrobních kamenů, mezi nimi cenné pomníky barokního a klasicistního typu, nejstarší z nich je z r. 1598. Nevysoká kamenná ohradní zeď v torzálním stavu. Částečná oprava realizována v l. 2009-10.

 

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2023
Foto: L. Majerová, 2023
Foto: L. Majerová, 2023
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Rok 2010 – oprava ohradní zdi, výroba a osazení vstupních vrátek, stavění náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 499.521,- Kč Olomoucký kraj: 242.400,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 125.000,- Kč Federace židovských obcí v ČR: 132.121,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 10.330,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, terénní úpravy. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 77.934,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10237.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.