Litoměřice

Typ objektu

hřbitovpomník

GPS
50.5340097, 14.1174903
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

duben–říjen
po–pá: 7.00–20.00
listopad–březen
po–pá: 8.00–18.00

Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o hřbitově budou doplněny později...

Židovské oddělení se nachází v Žernosecké ulici na jihozápadním okraji města a je součástí městského hřbitova. Oddělení bylo založeno v roce 1876. Dochovalo se 50 náhrobků, další jsou rozprostřené po celém hřbitově. V areálu se také nachází pomník obětem holokaustu.

Předchozí
Další
Litoměřice, foto: archiv Matana, 2011
Litoměřice, foto: archiv Matana, 2011
Litoměřice, foto: archiv Matana, 2011
Litoměřice, pomník obětem holokaustu, foto: archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.