Libochovice

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.4083289, 14.0319686
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 800 metrů severozápadně od středu města v blízkosti zahrádkářské kolonie, mezi železniční tratí a silnicí na Klapý. Starobylý hřbitov byl založen v roce 1583 a po rozšíření roku 1846 dosáhl velikosti 3.190 metrů čtverečních. V minulosti značně devastovaný areál ukrývá cenné náhrobní kameny v počtu 550 kusů, včetně renesančních a barokních stél, z nichž nejstarší pochází z počátku 17. století. Nejstarší náhobek z roku 1611 označuje hrob Rut Gitl, nejmladší náhrobky pocházejí z počátku 40. let 20. století. V průběhu roku 2002 byl hřbitov vyklučen a byla zahájena rekonstrukce celého areálu.

Do roku 2001 nebyly na údržbu hřbitova vynaloženy žádné finanční prostředky, hřbitov byl zcela neudržovaný, zarostlý bujnou a neprostupnou vegetací a náletovým křovím. Tato vegetace byla roku 2002 vyklučena. Dalším krokem bylo zhotovení sloupů brány a zhotovení a instalace kované brány. Byla zahájena oprava ohradní zdi, v níž bude nutno nadále pokračovat. Poslední fází rekonstrukce hřbitovního areálu bude vztyčení mnoha desítek povalených náhrobků z 19. a 20. století a restaurování cenných historických náhrobků. Nezbytnou věcí je samozřejmě zajištění průběžné údržby hřbitova, likvidace nežádoucí zeleně a kosení trávy.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 2001 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova a vyklučení náletové zeleně a křoví

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 31.320,- Kč

Rok 2003 – postřik hřbitova proti nežádoucí vegetaci, zhotovení vstupní brány a pískovcových sloupů k ní a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 62.219,- Kč

Zhotovení brány a pískovcových sloupů: 21.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 40.419,- Kč

Dar Společnosti pro obnovu židovského hřbitova v Libochovicích: 16.420,- Kč

Židovská obec v Praze: 45.799,- Kč

Rok 2004 – oprava ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 164.708,- Kč

Oprava ohradní zdi: 101.285,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 63.423,- Kč

Dar Občanského sdružení Herodotos: 14.000,- Kč

Dar Společnosti pro obnovu židovského hřbitova v Libochovicích: 9.493,- Kč

Židovská obec v Praze: 141.215,- Kč

Rok 2005 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 233.581,- Kč

Oprava ohradní zdi: 195.025,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 38.556,- Kč

Dar Společnosti pro obnovu židovského hřbitova v Libochovicích: 145.022,- Kč

Židovská obec v Praze: 88.559,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.130,- Kč

Rok 2007 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 236.693,- Kč

Oprava ohradní zdi: 230.456,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.237,- Kč

Dar Občanského sdružení Herodotos: 76.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 160.693,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.041,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 24.164,- Kč

Rok 2010 - restaurování a vztyčování povalených historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 467.828,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 448.400,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.428,- Kč

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 38.996,- Kč

Ministerstvo kultury: 84.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 150.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 73.062,- Kč a 121.770,- Kč

Rok 2011 - vztyčování a restaurování historických náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 234.141,- Kč

Dar fyzických osob: 100.084,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 54.057,-Kč

Rok 2012 - vztyčování a restaurování povalených náhrobků, zhotovení polohopisného plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 226.442,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 140.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 86.442,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70329.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.