Libáň

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.376757, 15.215009
Vlastnictví
MISSING: zp.pamatka.vlastnictvi. :MISSING
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Židovské oddělení bylo založeno na konci roku 1910 jako součást právě budovaného městského hřbitova, který se nachází 1 km jižně od náměstí, a během krátké doby získalo vlastní, na přelomu 20. a 21. století renovovanou obřadní síň postavenou v pseudobarokním slohu. Část plochy židovského oddělení byla po druhé světové válce využita jako urnový háj, židovské hroby dnes označuje pouze 14 náhrobních kamenů s nápisy z let 1914 - 1948.

V současné době část plochy hřbitova se židovskými náhrobky není ve vlastnictví Židovské obce v Praze a o její údržbu se starají pracovníci městského hřbitova.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70237.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.