Ledeč nad Sázavou (synagoga)

Typ objektu

expozicesynagoga

GPS
49.695067, 15.281936
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Synagoga v ulici Na Potoce, 100 m jihovýchodně od náměstí, byla postavena ve stylu venkovského baroka roku 1739 po požáru starší dřevěné synagogy z roku 1606. Po požáru roku 1806 byla opravena v klasicistním slohu, v první polovině 19. století bylo přistavěno schodiště, další modernizace se realizovala koncem 19. století (nová dlažba, rámy oken, schodiště na galerii, odstranění bimy, přemalba svatostánku), drobné opravy byly provedeny i v meziválečném období. Bohoslužebným účelům sloužila do druhé světové války, po ní byla využita jako skladiště starého papíru, hadrů, elektromateriálu, vápna a cementu a také jako garáž. Roku 1996 synagoga přešla do majetku Židovské obce v Praze. V letech 1996 – 2000 byla rekonstruována do původní podoby včetně výmalby, štukové výzdoby a postranní ženské galerie a slouží kulturním účelům. Roku 2004 a 2005 bylo provedeno doplnění střešní krytiny o druhou vrstvu ručně štípaného smrkového šindele s impregnací.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 – projektová dokumentace na opravu synagogy, odvodnění synagogy, statické zajištění synagogy, částečná oprava krovu a krytiny synagogy

Celkové náklady: 624.119,- Kč

Dotace státních úřadů: 500.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 124.119,- Kč

Rok 1997 – oprava střechy a štítu synagogy, elektroinstalace v synagoze, zhotovení nových oken a restaurátorský průzkum

Celkové náklady: 504.937,- Kč

Dotace státních úřadů: 300.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 204.937,- Kč

Rok 1998 – truhlářské práce, dílčí elektroinstalace, kanalizační a vodovodní přípojka, restaurování kamenných prvků

Celkové náklady: 458.057,- Kč

Okresní úřad Havlíčkův Brod: 300.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 158.057,- Kč

Rok 1999 – restaurátorské práce v interiéru synagogy, zhotovení schodiště, nátěr šindelové střechy, rekonstrukce malířské výzdoby synagogy

Celkové náklady: 460.208,- Kč

Okresní úřad Havlíčkův Brod: 300.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 160.208,- Kč

Rok 2000 – dokončení rekonstrukce synagogy – zhotovení cihelné dlažby, výroba ženské galerie, zhotovení replik svítidel, kovářské práce, dokončení fasád

Celkové náklady: 686.364,- Kč

Okresní úřad Havlíčkův Brod: 300.000,- Kč

Město Ledeč nad Sázavou: 200.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 186.364,- Kč

Roky 2001, 2002 a 2003 – na údržbu synagogy nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2004 – pokrytí střechy synagogy šindelem

Celkové náklady: 220.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 154.000,- Kč

Město Ledeč nad Sázavou: 44.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 22.000,- Kč

Rok 2005 – dokončení pokrytí střechy synagogy šindelem

Celkové náklady: 78.873,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 55.000,- Kč

Město Ledeč nad Sázavou: 15.985,- Kč

Židovská obec v Praze: 7.888,- Kč

Roky 2006 - 2010 – na údržbu synagogy nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky, údržbu hradil nájemce

Rok 2011 - pořízení dokumentačních fotografií.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 6.000,- Kč

Rok 2012 - průběžná údržba budovy.

Celkové náklady hradil nájemce.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70440.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.