Ledeč nad Sázavou

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.695872, 15.277559
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází v ulici Barborka, na jihozápadním okraji města na svahu rokle u Hrnčířského potoka v blízkosti hřbitova městského. Byl založen zřejmě na počátku 17. století (některé zdroje uvádějí rok 1601). V dlouhých nepravidelných řadách, opisujících vrstevnici, se nacházejí asi dvě stovky náhrobních kamenů, včetně jedné tumby z roku 1799 a barokních a klasicistních stél, z nichž nejstarší pochází z roku 1706. Vchod na hřbitov uvozuje jednoduchá, v 90. letech 20. století opravená márnice, postavená v první polovině 19. století.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat. V nejbližších letech je třeba provést restaurování náhrobků. Jinou etapou obnovy celého areálu bude oprava poškozených úseků kamenné ohradní zdi a částečné doplnění dřevěného oplocení.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava ohradní zdi a márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 347.713,- Kč

Rok 1996 – oprava ohradní zdi, odvodnění márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 214.150,- Kč

Rok 1997 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 91.156,- Kč

Rok 1998 – oprava ohrazení hřbitova, márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 123.889,- Kč

Rok 1999 – oprava márnice, vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 88.897,- Kč

Rok 2000 – oprava márnice, vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 69.498,- Kč

Rok 2001 – údržba oplocení hřbitova, zhotovení chybějící části oplocení a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 52.905,- Kč

Oplocení hřbitova: 22.388,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 30.517,- Kč

Rok 2002 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 59.426,- Kč

Vztyčování náhrobků: 21.694,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 37.732,- Kč

Rok 2003 – oprava oplocení, vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 40.824,- Kč

Oprava oplocení a náhrobků: 21.695,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.129,- Kč

Rok 2004 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 51.158,- Kč

Oprava ohradní zdi: 23.989,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 27.169,- Kč

Dar fyzické osoby: 3.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 48.158,- Kč

Rok 2005 – oprava oplocení hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 67.529,- Kč

Oprava oplocení hřbitova: 39.328,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 28.201,- Kč

 

Rok 2006 – oprava oplocení hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 60.880,- Kč

Oprava oplocení hřbitova: 25.713,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 35.167,- Kč

Rok 2007 – dokončení dřevěného oplocení hřbitova, vztyčování náhrobků, nátěr vrat a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 152.273,- Kč

Oprava oplocení hřbitova: 42.765,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 66.800,- Kč

Nátěr vrat: 9.508,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 33.200,- Kč

Rok 2008 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 95.870,- Kč

Oprava ohradní zdi: 56.085,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 39.785,- Kč

Rok 2009 - nátěr márnice, oplocení a vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 71.078,- Kč

Opravy márnice, oplocení a náhrobků: 38.372,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 32.706,- Kč

Rok 2010 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.315,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 17.474,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 19.572,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70439.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.