Lány u Litomyšle

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.880993, 16.295682
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov byl založen roku 1876 v odlehlé poloze na svahu stráně 2 km severozápadně od centra města Litomyšl na katastru sousedních Lán. Na hřbitově se nachází celkem 43 náhrobních kamenů z let 1877 až 1934. Silně poškozená márnice stojící se na severní straně hřbitova, z níž zůstalo stát jen obvodové zdivo, a ohradní zeď, byly postupně rekonstruovány.

Do roku 1998 na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky, hřbitov byl zarostlý hustou náletovou vegetací. Rekonstrukce celého areálu byla zahájena roku 1999. První fází bylo vyčištění plochy hřbitova od nežádoucí vegetace. V letech 2001 - 2003 byla provedena celková rekonstrukce márnice, roku 2004 byla zahájena oprava ohradní zdi. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Dále je nutno počítat s dokončením opravy poškozené ohradní zdi.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 1998 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.511,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.685,- Kč

Rok 2001 – projektová dokumentace k opravě márnice, statické zajištění márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 260.736,- Kč

Oprava márnice: 257.245,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.491,- Kč

Město Litomyšl: 150.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 110.736,- Kč

Rok 2002 – oprava márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 262.941,- Kč

Oprava márnice: 261.011,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 1.930,- Kč

Město Litomyšl: 150.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 112.941,- Kč

Rok 2003 – dokončení celkové opravy márnice – úpravy fasády, opravy kamenických prvků, zhotovení vnitřních podlah, terénní úpravy a odvlhčení obvodového zdiva, zahájení opravy kamenné ohradní zdi, zřízení trasy pro stavební přípojku elektr. energie a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 180.229,- Kč

Město Litomyšl: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 80.229,- Kč

Rok 2004 – oprava ohradní zdi, zhotovení kamenné dlažby před márnicí a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 173.496,- Kč

Město Litomyšl: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 73.496,- Kč

Rok 2005 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 200.038,- Kč

Město Litomyšl: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 100.038,- Kč

Rok 2006 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 263.471,- Kč

Město Litomyšl: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 163.471,- Kč

Rok 2007 – oprava ohradní zdi, vztyčování náhrobků, kácení a prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 205.300,- Kč

Oprava ohradní zdi a vztyčování náhrobků: 150.500,- Kč

Kácení a prořez stromů: 54.800,- Kč

Město Litomyšl: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 105.300,- Kč

Rok 2008 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 100,- Kč

Rok 2010 - restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.542,-,- Kč

Město Litomyšl: 15.000,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 45.423,- Kč

Město Litomyšl: 24.960,- Kč

Židovská obec v Praze: 20.463,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 1.275,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70438.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.