Kynšperk nad Ohří

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
50.1203272, 12.5271569
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Na opačné straně Zámeckého vrchu ležel už od 17. století židovský hřbitov, na němž byli pohřbíváni židovští zemřelí i po zřízení nového městského hřbitova. V areálu hřbitova je nejlépe uchovaný úsek hradního valu se dvěma příkopy. V dolním příkopu a na valu se nachází 127 náhrobních kamenů, z nichž většina byla v letech 1987–1989 vztyčena zásluhou památkové sekce Klubu přátel Okresního muzea v Sokolově. Mladší část se nachází v horním příkopu a pokračuje k horní jižní ohradní kamenné zdi. Zde se nacházejí náhrobky většinou ze 2. poloviny 19. století a počátku století 20. Hřbitov byl za tzv. Křišťálové noci v listopadu 1938 poničen fašistickými fanatiky. Po roce 1949, kdy zde byl poslední pohřeb kynšperského akademického malíře a grafika Fritze Lederera (1878–1949), postupně zpustnul. V roce 2006 byla ukončena rekonstrukce hřbitovní zdi, která probíhala v letech 2005–2006. Dále byly zhotoveny a osazeny nové kované brány a pěšiny v areálu samotného hřbitova, který je nyní přístupný veřejnosti.

http://www.kynsperk.cz/mesto/pametihodnosti/zidovsky-hrbitov/

https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-hrbitov-20734613

Další informace o památce budou doplněny později...

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.