Kroměříž

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsekpomník

GPS
49.2841442, 17.3871456
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF

Židovské osídlení je doložené první písemnou zprávou z roku 1322. Nejpočetnější byla Židovská obec v polovině 19. století. Obec násilně zanikla za nacistické okupace a byla krátce obnovena po 2. světové válce.

Židovská čtvrť se rozkládala v dnešní Moravcovy a Tylovy ulice. Dochovalo se 31 domů ze 36. Převážná část pochází z přestavby v 17. století. Stará synagoga postavená ke konci 17. století, zanikla v roce 1924. Novou synagogu z let 1909–1910 navrhl architekt Jakob Gartner. V roce 1942 ji nechali nacisté vybuchnout do povětří. U Domu kultury byl v roce 1994 instalován památník obětem holokaustu.

Hřbitov se nachází ve Velehradské ulici, jižně od areálu městských pohřebišť. Byl založen v roce 1924 a poté zničen nacisty. Na hřbitově se dochovalo 5 původních náhrobků. V roce 1962 zde umístěn pomník obětem holokaustu a v roce 1997 byly sem přeneseny ostatky ze staršího hřbitova z let 1715–1927.

https://www.zob.cz/pamatky/pamatky-jizni-moravy/kromeriz/

Dokumentace dostupná zde:
https://cemeteries.zob.cz/kromeriz

Aktualizace: květen 2024

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 111111.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.