Krnov (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
50.0898161, 17.7075044
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

po 10:00–12:00, 13:00–16:00

út 10:00–12:00, 13:00–15:00

st 10:00–12:00, 13:00–16:00

čt 10:00–12:00, 13:00–15:00

pa 10:00–12:00, 13:00–15:00

so 13:00–16:00 červen–září, květen*

ne 10:00-12:00, 13:00-16:00 červen-září, květen*

*po domluvě na tel.: +420 608 643 487

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Synagoga v Krnově, v Soukenické 28, na východním okraji městského jádra, zůstala jako jedna z mála synagog v českém pohraničí uchráněna před vypálením během tzv. křišťálové noci na podzim 1938. Patří mezi tři dosud existující synagogální stavby v Moravskoslezském kraji (vedle Nového Jičína a Českého Těšína), přičemž pouze u ní byl zachován její původní vzhled, a tím i historická hodnota. Byla vybudována v letech 1870–1871 krnovským stavitelem Ernestem Latzelem na místě původních hradeb.

Jedná se o novorománskou budovu s byzantizujícími prvky, zvláště zřetelnými v pojetí dvou věží. V původním interiéru převládaly prvky tzv. maurského stylu inspirovaného stavbami sefardských Židů. Ačkoliv se v případě krnovské židovské obce nejednalo o obec ortodoxní, byl v synagoze zachován tradiční princip rozdělení návštěvníků bohoslužeb – mužům bylo vyhrazeno přízemí, ženám místa na galerii. V roce 1898 byla synagoga vybavena varhanami typickými pro reformované obce, a to od známé krnovské firmy bratří Riegerů.

Objekt synagogy přestal sloužit bohoslužbám na sklonku roku 1938, poté, co obsadila Krnov německá armáda. V době druhé světové války sloužila budova jako městská tržnice, od šedesátých do devadesátých let v ní sídlil okresní archiv. V současnosti objekt dlouhodobě využívá Spolek u synagogy ke kulturním pořadům pro širokou veřejnost budovu a je zde umístěna stálá expozice „Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci“.

https://www.10hvezd.cz/cs/objekt/krnov/

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Celkové náklady vynaložené v rámci projektu Revitalizace židovských památek činí 31 621 000 Kč.

Náklady budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10405.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.