Krnov

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.092393, 17.700348
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Nejstarší zmínka o židovském osídlení z r. 1386, koncem 16.století Židé vypovězeni, novodobá komunita existovala od pol. 19. století.

Hřbitov se nachází v ulici V osadě při silnici na Opavu 1,5 km jihovýchodně centra. Založen r. 1872, na ploše 2590 m2 (z původních 7549 m2) stojí kolem 280 náhrobků (a jejich zlomků), mj. secesní hrobka a novobarokní tumba z r. 1910. Hřbitov byl vážně poškozen likvidací koncem 80. let 20. století. Obřadní síň z r. 1902 zničena nacisty, dům správce V osadě 102 z r. 1930 adaptován k obytným účelům. Oplocení z rozličných materiálů.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – oprava JZ ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 356.114,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 10.000,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava hřbitovní zdi.

Celkové náklady: 87.006,- Kč

Dotace: 60.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 27.006,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10247.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.